MALINGSFJERNERE

FOR TREVIRKE.
Oppløser maling som inneholder en olje, en oljedispersjon eller et kjemisk modifisert oljeprodukt.

Dette er et alkalisk produkt som inneholder natrium-hydroksyd NaOH, og er først og fremst utviklet for fjerning av maling på trehus.

STS 1 oppløser maling som inneholder en olje, en oljedispersjon eller et kjemisk modifisert oljeprodukt.

I enkelte tilfeller kan en akryl/latex eller pliolitefilm fjernes dersom den er malt utenpå en oljemaling. Oppløsningen skjer da ved at kjemikalier penetrerer den utenpåliggende filmen og løser opp oljemalingen. Dette krever ofte en ekstra påføring av kjemikalier og vil påvirke kostnaden på fjerningen.

Produktet virker kjemisk ved at oljen eller den oljerelaterte delen av malingen omdannes til såpe. Gjennom denne reaksjonen blir malingen blandbar ved vann og kan skylles av med stor kapasitet.

Et viktig moment med STS 1 i forhold til bruk av løsningsmiddel-baserte kjemikalier blir den utvasking av oljegrunning som oppnås. Dette gjelder ikke minst linoljetyper som har gitt linoljeblæring.
VED BRUK PÅ TREVERK MÅ STS 1 ALLTID NØYTRALISERES MED EDDIKSYRE!

Påføring
Pensel, rulle eller sprøyte (Dysestørrelse: 0.79 mm).

Forbruk
Ca. 1 liter pr. m². (+ / -) Det anbefales å sette prøve for å se forbruket

Leveres i emballasje
20 Liters spann.
(Pall: 22 x 20 liter)

FOR FLERE TYPER UNDERLAG.
Løser oljemaling og de fleste plastbaserte murmalinger og kan brukes på flere typer underlag. 

Produktet er laget for fjerning av maling på mineralske underlag. Det inneholder kaliumhydroksyd KOH, men danner ingen skadelige reaksjonsprodukter/salter i den mineralske overflaten.

Produktet er laget for fjerning av maling på mineralske underlag.

Det inneholder kaliumhydroksyd KOH, men danner ingen skadelige reaksjonsprodukter/salter i den mineralske overflaten.

Ved eventuelle rester fra kjemikaliet vil det oppstå en rask reaksjon med luftens karbondioksyd som gir kaliumkarbonat (pottaske). Dette saltet danner svært små eller ingen krystaller og det oppstår ingen sprengvirkning i forhold til malingsfilmen.

STS 1 Spesial krever ingen nøytralisering etter rensing av mineralske flater. Svært ofte finner vi tykke lag med gammel oljemaling på murbygninger.

STS 1 Spesial har derfor åpnet for helt nye mulig-heter. Samtidig virker produktet meget oppløsende på enkelte akryl/latexmalinger, og avskylling kan skje med stor kapasitet.

Påføring
Pensel, rulle eller sprøyte (Dysestørrelse: 0.79 mm).

Forbruk
Ca. 1 liter pr. m². (+ / -) Det anbefales å sette prøve for å se forbruket

Leveres i emballasje
20 Liters spann.
(Pall: 22 x 20 liter)

FOR FLERE TYPER UNDERLAG.
Spesielt egnet for plastmalinger samt fjerning av grafitti.

Produktet er en videreføring av STS 1 Spesial med tilsetninger som gjør det mer effektivt på rene plast-malinger. Effekten på oljemaling blir redusert.

Produktet er en videreføring av STS 1 Spesial med tilsetninger som gjør det mer effektivt på rene plast-malinger. Effekten på oljemaling blir redusert.

Påføring
Pensel, rulle eller sprøyte (Dysestørrelse: 0.79 mm).
Forbruk
Ca. 1 liter pr. m². (+ / -) Det anbefales å sette prøve for å se forbruket.
Leveres i emballasje
20 Liters spann.
(Pall: 22 x 20 liter)

FOR FLERE TYPER UNDERLAG.
Meget godt egnet for fjerning av bunnstoff på båt samt for fjerning av plastmalinger, som f.eks. akryl- og latex-malinger.

IK – Ikke merkepliktig produkt. Løsningsmiddelbasert produkt. 

Velegnet til fjerning av bunnstoff på båt. IK – Ikke merkepliktig produkt. Løsningsmiddelbasert produkt. Etter god vannskylling er det ikke behov for nøytralisering.

Påføring
Pensel, rulle eller sprøyte (Dysestørrelse: 0.79 mm).

Forbruk
Ca. 1 liter pr. m². (+ / -) Det anbefales å sette prøve for å se forbruket

Leveres i emballasje
20 Liters spann.
(Pall: 22 x 20 liter)

FOR FLERE TYPER UNDERLAG.
Løser opp organiske malinger som plast, akryl og latexmalinger. 

Miljøprodukt for bruk innendørs og utendørs, eller under forhold som er ekstra krevende. Produktet er så godt som luktfritt. Løser opp organiske malinger som plast, akryl og latexmalinger.

Miljøprodukt for bruk innendørs og utendørs, eller under forhold som er ekstra krevende. Produktet er så godt som luktfritt.

Løser opp organiske malinger som plast, akryl og latexmalinger.

Påføring
Pensel, rulle eller sprøyte (Dysestørrelse: 0.79 mm).
Forbruk
Ca. 1 liter pr. kvm. (+ / -) Det anbefales å sette prøve for å se forbruket
Leveres i emballasje
5 og 30 Liters spann.
(Pall: 12 x 30 liter / 72 x 5 liter)

FOR FLERE TYPER UNDERLAG.
Størst effekt på akryl, latex, polyuretane og epoxymalinger, samt enkelte typer gammel, tørr oljeholdig maling.

Vannbasert produkt som består av vann, dibasiske estere og benzylalkohol. 

Vannbasert produkt som består av vann, dibasiske estere og benzylalkohol. Størst effekt på akryl, latex, polyuretane og epoxymalinger, samt enkelte typer gammel, tørr oljeholdig maling.

Påføring
Pensel, rulle eller sprøyte (Dysestørrelse: 0.79 mm).
Forbruk
Ca. 1 liter pr. m². (+ / -) Det anbefales å sette prøve for å se forbruket
Leveres i emballasje
5 og 20 Liters spann.
(Pall: 22 x 20 liter / 72 x 5 liter)

ANTIGRAFFITI OG IMPREGNERING

PSS 20 antigraffiti er et diffusjonsåpent produkt som beskytter mot miljømessig forurensning og graffiti. PSS 20 består av vegetabilske polysaccharider og vann, som er usynlig når den er i funksjon.

PSS 20 antigraffiti er et diffusjonsåpent produkt som beskytter mot miljømessig forurensning og graffiti. PSS 20 består av vegetabilske polysaccharider og vann, som er usynlig når den er i funksjon.

Utviklingen og fremstillingen av PSS 20 er ISO 9001 – sertifisert.
PSS 20 er fullt diffusjonsåpen : DIN 52615: =0,012(m)
PSS 20 kan fjernes fullstendig med varmt vann ,max 60°C og max 60 bar trykk.
PSS 20 fungerer i min. 2,5 år.

Kan benyttes på
 Naturstein
 Tegl
 Betong
 Metall
 Plast
 Keramikk
 Puss

Påføring
Pensel, rulle eller lavtrykkssprøyte

Forbruk
Ca. 0,15 – 0,20 liter pr. m². ferdig 2 strøk


Leveres i emballasje

25 Liters kanne.

Maleki LL 100 er 1-komponent, og et silikatbasert produkt ,som beskytter mot miljømessig forurensning, saltvann og kjemikalier.

Maleki LL 100 er 1-komponent, og et silikatbasert produkt ,som beskytter mot miljømessig forurensning, saltvann og kjemikalier.

Maleki LL 100 reagerer med komponenter i sementen i forskjellige materialer, penetrerer
dypt inn i materialet, og danner en solid beskyttelse av underlaget. Maleki LL 100 hydrofoberer overflaten mot fuktvandring, og gir en permanent beskyttelse mot saltvann, kjemikalier og forurensning.

Til innendørs og utendørs bruk for impregnering av porøse, absorberende og sandflater som betong, avrettingsmasse, murverk og andre sementholdige underlag.

Påføring
Pensel, rulle eller lavtrykkssprøyte

Forbruk
Ca. 150 – 400 g pr.m².  avhengig av underlaget.


Leveres i emballasje
30 Kg’s kanne.

Last ned

FASADE OG RENHOLDSPRODUKTER

For fjerning/vask av vanskelige smussavsetninger på harde flater som fasader, gulv, vegger og tak. Også effektiv rensing av vinduer m.m.

For fjerning/vask av vanskelige smussavsetninger på harde flater som fasader, gulv, vegger og tak. Også effektiv rensing av vinduer med aluminiumskarmer, markiser, plastbåter, plastmøbler, avfallsbeholdere, flekker på tepper og tekstiler.

Inneholder:
Tensider og milde salter. Ph-10 i konsentrat, 9 i 2% bruksløsning.

Bruksanvisning.
Blandes med vann i forhold til nedsmussingsgrad og arbeidsteknikk.

Leveringsform
5 liters kanne

Last ned

Dette er et godt produkt som er godt egnet til å fjerne saltutslag på mineralske overflater. Renser i dybden og trekker ut saltene.

Vannløselig sitronsyrebasert rensemiddel for fasader. Fjerner effektivt saltutslag på mineralske overflater som tegl, puss og betong.

Bruksanvisning.

  • STS saltrens påføres flaten med lavtrykks pumpekanne eller lignende.
  • Produktet påføres flaten 2 ganger.
  • Etter hver påføring innarbeid produktet med stiv børste eller kost.
  • Skyll god av med vann mellom påføringene.
  • Virketid: 2-4 minutter.
  • Forbruk: 1 liter til 2-4 m²
  • Rengjøring: Rengjør utstyret med (varmt) vann.

Leveringsform
5 og 25 liters kanner

Last ned

For fjerning/vask av vanskelige smussavsetninger på harde flater som fasader, gulv, vegger og tak. Også effektiv rensing av vinduer med aluminiumskarmer, markiser m.m.

For fjerning/vask av vanskelige smussavsetninger på harde flater som fasader, gulv, vegger og tak. Også effektiv rensing av vinduer med aluminiumskarmer, markiser, plastbåter, plastmøbler, avfallsbeholdere, flekker på tepper og tekstiler.

Inneholder:
Tensider og milde salter. Ph-10 i konsentrat, 9 i 2% bruksløsning.

Last ned

For fjerning/vask av vanskelige smussavsetninger på harde flater som fasader, gulv, vegger og tak. Også effektiv rensing av vinduer med aluminiumskarmer, markiser m.m.

For fjerning/vask av vanskelige smussavsetninger på harde flater som fasader, gulv, vegger og tak. Også effektiv rensing av vinduer med aluminiumskarmer, markiser, plastbåter, plastmøbler, avfallsbeholdere, flekker på tepper og tekstiler.

Inneholder:
Tensider og milde salter. Ph-10 i konsentrat, 9 i 2% bruksløsning.

Last ned

Block
Om du ikke finner det du leter etter eller er usikker på hva du skal velge.
Ring oss!

+47 22 05 62 00

TA KONTAKT
Til kontaktskjema
FARGER
Til Keim fargepaletter
VIDEOER
Til Keim videoene
BROSJYRER
Til Keim og STS brosjyrer
NYE KURSDATOER
Til Keim og STS Kurs
Slide 1

KONTAKT OSS.

STS – Surface Treatment Systems AS
Professor Birkelands Vei 24C, 1081 Oslo

Telefon: +47 22 05 62 00
E-post: post@sts-surface.no

ÅPNINGSTIDER
Mandag-torsdag kl. 07.00 – 15.30
Fredag kl. 07.00 – 14.00

Slide 1

TRENGER DU BISTAND?

Hvilken type maling skal på de enkelte underlagene og hva må gjøres av forarbeider. Vi tar gjerne gratis befaring for råd og veiledning for våre kunder.

Kontakt: Rune Hagen

Tlf: +47 95 44 88 44
E-post: rune@sts-surface.no

Slide 1

Ved å melde deg på nyhetsbrevet er du sikret å få oppdateringer på nyheter, produkter, og annen informasjon som kan være til nytte. Kurs, seminar osv.