STS 50 OLJESANERINGSPRODUKT

Naturprodukt for oljesanering.

Løser opp oljeavsetninger som effektivt kan skylles av med vann eventuelt ved bruk av høytrykksvasker, suges opp med vakuumpumpe eller spyles bort.

Produktet er produsert både for generell oppløsning og vask av oljeholdig smuss samt fjerning av de mest kompliserte oljeavsetningene.

STS 50

Naturprodukt for oljesanering.

BRUKERVEILEDNING FOR STS 50

Noen få elementer er avgjørende for et godt resultat. STS 50 emulgerer i kontakt med vann, derfor kan det være av betydning at flaten man ønsker å rense er så tørr / fri for vann som mulig før påføring.

Det er derfor også viktig at nedskylling gjennomføres med dette i tankene dersom man deler området som skal renses inn i flere mindre flater. Unngå i størst mulig grad å fukte flater som senere skal renses. Vertikale flater avskylles nedenfra og opp. Best effekt oppnås ved bruk av høytrykksvasker med varmt vann (40 – 70˚ C). Kaldt vann kan også benyttes, men vil kunne forringe nedskyllingseffekten.

Virketid etter påføring av STS 50 vil være avhengig av konsistens og tykkelse på oljerestene som skal fjernes. Generelt kan man si at tynn film av ordinære hydrokarboner trenger opp mot ett minutt virketid, mens tykkere lag med avsetninger kan kreve en komplementær påføring av STS 50, gjerne i kombinasjon med bearbeiding med en skrubb før avskylling.

STS 50 påføres med lavtrykksprøyte, pensel eller en rulle i konsentrat. Må ikke tynnes med vann før påføring da dette vil forrige produktets effektivitet.

Det er viktig at STS 50 får nok tid til å løse opp bindingen mellom hydrokarbonene samt bindingen mellom underlag og smuss. Mekanisk påvirkning utover høytrykkvasker kan være nødvendig i ekstreme tilfeller.

FØLG OSS PÅ
 

Kontakt oss

Send oss en tilbakemelding

Ring oss

+47 22 05 62 00

8 + 15 =

Adresse

Professor Birkelands Vei 24C, 1081 Oslo
(inngang C14.)

Lager: (inngang C15)

Åpningstider

Mandag-torsdag kl. 07.00 – 15.30
Fredag                  kl. 07.00 –  14.00