SUPPLERENDE PRODUKTER

KEIM GRUNNINGSPRODUKTER

Forberedelse er en forutsetning for et godt resultat. Underlaget kan være i besittelse av en for dårlig bæreevne, fremkalt av vær eller mekanisk påvirkning over tid. Underlaget skal behandles og forberedes korrekt for å oppnå en lang levetid.

KEIM I&F GRUNNING

er en farveløs, oppløsningsmiddelholdig grunning med stor diffusjonsåpenhet for vanndamp.

Anvendelsesområde:
Til stabilisering av særlig vanskelige underlag hvor tendens til gjenomplødning.

Tone

Farveløs

Påføring
Pensel eller rulle

Forbruk
ca. 0,10 liter pr. m² pr.strøk 

Leveringsform
2,5 og 5 liters spann.

KEIM BLOCKWEISS

Isoleringsprodukt ved misfarging og gjenomslag. Hvitpigmentert, vannbasert grunningsmaling med god diffusjonsåpenhet og med høy isolerende virkning. Brukes til grunning av vanskelige underlag innvendig, der det kan dannes gjennomblødning.

 

Tone

Hvit

Påføring
Pensel eller rulle

Forbruk
Ca. 0,150 ml/ m² pr.strøk 

Leveringsform
2,5 og 12,5 liters spann.

KEIM SILEX®-OH

Et farveløst, vannfritt styrkende middel på kiselsyreesterbasis (OH – uten hydrofobering). Kan brukes på alle porøse mineralske underlag. Spesielt til restaurering av slitte sandstenområder. Med god inntrengning i underlaget trekker den dypt i underlagets porer. Den gir en god herding av tidligere slitte underlag uten å påvirke diffusjonsevnen.

Anvendelsesområde:
Til styrker av svak tegl og porøsabsorberende naturstein f.eks sandstein.

 

Tone

Farveløs

Påføring
Pensel
Påføres vått i vått

Forbruk
ca. 0,5 – 5 liter pr. m² 

Leveringsform
5 liters kanne.
(Pall 14 X 25 L)

KEIM SILEX®-OH-100

Et farveløst, vannfritt styrkende middel på kiselsyreesterbasis (OH – uten hydrofobering). Kan brukes på alle porøse mineralske underlag. Spesielt til restaurering av slitte sandstenområder. Med god inntrengning i underlaget trekker den dypt i underlagets porer. Den gir en god herding av tidligere slitte underlag uten å påvirke diffusjonsevnen.

Anvendelsesområde:
Til styrker av svak tegl og porøsabsorberende naturstein f.eks sandstein.

Tone

Farveløs

Påføring
Pensel
Påføres vått i vått

Forbruk
ca. 0,5 – 5 liter pr. m² 

Leveringsform
5 liters kanne.

OVERSIKT PÅ KEIM IMPREGNERING OG HYDROFOBERING

Ukontrollert ytre fuktpåvirkning av en bygningsoverflate kan ha en vesentlig og negativ innvirkning både på bygningens levetid og inneklima. KEIM impregnering og hydrofobering kan yte et stort bidrag.

KEIM LOTEXAN®

er en vannavvisende, avsluttende impregnering / behandling på siloxanbasis.

Anvendelsesområde:
Brukes som en vannavvisende sluttbehandling på mineraslk puss og maling.

Benyttes i forbindelse med Keim Purkristalat som ekstra vannavvisning på sålebenker og oppvendte detaljer. Påføring tidligst 10 dager etter ferdig oppmaling.

 

Tone

Farveløs

Påføring
Pensel

Forbruk
ca. 0,2 – 0,6 liter/ m² 

Leveringsform
5 og 25 liters spann.
(Pall 14 X 25 Liter)

KEIM LOTEXAN®-N

er en vannavvisende impregnering på siloxanbasis. Spesialprodukt for hydrofobering av nøytrale, mineralske materialer, f.eks teglestenfasader.

Anvendelsesområde:
Er spesielt egnet til ubehandlet, porøs natursteien. Beskytter alle alminnelige natursteiner mot vann.

Tone

Farveløs

Påføring
Pensel

Forbruk
ca. 0,0 – 0,8 liter/ m² 

Leveringsform
5 og 25 liters spann.

KEIM SILANGRUND

er en hydrofoberende grunning på silanbasis i alkoholoppløsning (klar til bruk). Skal etterfølges av en malingsbehandling. Brukes som forbehandling i systemet Keim Granital, Keim Soldalit, Keim Concretal. Må aløtid overmales.

Anvendelsesområde:

Med KEIM SILANGRUND kan sterkt vannbelastende eller fuktoverfølsomme , mineralske, porøse overflater gjøres vannavisende.

Tone

Gjennomsiktig.

påføring
Pensel

Forbruk
ca. 0,2 – 0,6 liter/ m² 

Leveringsform
5 liter og 25 liter kanner

KEIM SILAN-100

Hydrofobering uten oppløsningsmidler på silanbasis. Kan anvendes alene.

Anvendelsesområde:

Brukes som hydrofobering av mineralske byggmaterialer og spesielt betong utvendig. KEIM Silan-100 brukes som beskyttelse mot vann og saltgjennomslag ved høy belastning fra vind og vær – og mot kloridkorrosjon. KEIM Silan-100 kan brukes som hydrofobering alene eller som grunning i forbindelse med KEIM CONCRETAL-W, CONCRETAL-C eller KEIM CONCRETAL-LASUR.

Tone

Farveløs

påføring
Pensel eller lavtrykksprøyte.

Forbruk
ca. 0,17 – 0,30 liter/ m²  ved to behandlinger.

Leveringsform
5 liter og 25 liter kanner

KEIM SILAN-C80

Hydrofoberingspasta på silanbasis uten oppløsningsmidler i h.t. EN 1504-2. Høy inntrengningkapasitet for optimal beskyttelse mot vann og saltutslag. Hydrofoberingspasta / krem til betong, Især egnet til områder belastet av fukt og salt, beskyttelse av armering mot klorid korrosjon fra transport av salter. Kan anvendes alene

Anvendelsesområde:

Spesialprodukt til impregnering av betong utendørs. 

Tone

Hvit

påføring
Pensel , rulle, sparkelspade, air

Forbruk
ca. 0,2 – 0,4 kg pr. m² 

Leveringsform
25 kg kanner
(Pall 6 x 25 kg)

FØLG OSS PÅ
 

Kontakt oss

Send oss en tilbakemelding

Ring oss

+47 22 05 62 00

7 + 15 =

Adresse

Professor Birkelands Vei 24C, 1081 Oslo
(inngang C14.)

Lager: (inngang C15)

Åpningstider

Mandag-torsdag kl. 07.00 – 15.30
Fredag                  kl. 07.00 –  14.00