MALINGFJERNERE

ANTIGRAFFITI OG IMPREGNERING

FASADE OG REHOLDSPRODUKTER

OLJESANERING

STS PRODUKTER

Ny start eller ta vare på det du allerede har. 

Her finner du / dere alle våre egne-produkter. De er alle velkjente og godt utprøvde og har i snart 40 år vært det foretrukne systemet i det profesjonelle markedet. 

MALINGSFJERNERE

STS 1


FOR TREVIRKE.
Oppløser maling som inneholder en olje, en oljedispersjon eller et kjemisk modifisert oljeprodukt.

Dette er et alkalisk produkt som inneholder natrium-hydroksyd NaOH, og er først og fremst utviklet for fjerning av maling på trehus.

OM STS 1

STS 1 oppløser maling som inneholder en olje, en oljedispersjon eller et kjemisk modifisert oljeprodukt.

I enkelte tilfeller kan en akryl/latex eller pliolitefilm fjernes dersom den er malt utenpå en oljemaling. Oppløsningen skjer da ved at kjemikalier penetrerer den utenpåliggende filmen og løser opp oljemalingen. Dette krever ofte en ekstra påføring av kjemikalier og vil påvirke kostnaden på fjerningen.

Produktet virker kjemisk ved at oljen eller den oljerelaterte delen av malingen omdannes til såpe. Gjennom denne reaksjonen blir malingen blandbar ved vann og kan skylles av med stor kapasitet.

Et viktig moment med STS 1 i forhold til bruk av løsningsmiddel-baserte kjemikalier blir den utvasking av oljegrunning som oppnås. Dette gjelder ikke minst linoljetyper som har gitt linoljeblæring.
VED BRUK PÅ TREVERK MÅ STS 1 ALLTID NØYTRALISERES MED EDDIKSYRE!

Påføring
Pensel, rulle eller sprøyte (Dysestørrelse: 0.79 mm).

Forbruk
Ca. 1 liter pr. m². (+ / -) Det anbefales å sette prøve for å se forbruket

Leveres i emballasje
20 Liters spann.
(Pall: 22 x 20 liter)

Last ned

STS 1 SPESIAL


FOR FLERE TYPER UNDERLAG.
Løser oljemaling og de fleste plastbaserte murmalinger og kan brukes på flere typer underlag. 

Produktet er laget for fjerning av maling på mineralske underlag. Det inneholder kaliumhydroksyd KOH, men danner ingen skadelige reaksjonsprodukter/salter i den mineralske overflaten.

OM STS 1 SPESIAL

Produktet er laget for fjerning av maling på mineralske underlag.

Det inneholder kaliumhydroksyd KOH, men danner ingen skadelige reaksjonsprodukter/salter i den mineralske overflaten.

Ved eventuelle rester fra kjemikaliet vil det oppstå en rask reaksjon med luftens karbondioksyd som gir kaliumkarbonat (pottaske). Dette saltet danner svært små eller ingen krystaller og det oppstår ingen sprengvirkning i forhold til malingsfilmen.

STS 1 Spesial krever ingen nøytralisering etter rensing av mineralske flater. Svært ofte finner vi tykke lag med gammel oljemaling på murbygninger.

STS 1 Spesial har derfor åpnet for helt nye mulig-heter. Samtidig virker produktet meget oppløsende på enkelte akryl/latexmalinger, og avskylling kan skje med stor kapasitet.

Påføring
Pensel, rulle eller sprøyte (Dysestørrelse: 0.79 mm).

Forbruk
Ca. 1 liter pr. m². (+ / -) Det anbefales å sette prøve for å se forbruket

Leveres i emballasje
20 Liters spann.
(Pall: 22 x 20 liter)

Last ned

STS 1 SPESIAL +


FOR FLERE TYPER UNDERLAG.
Spesielt egnet for plastmalinger samt fjerning av grafitti.

Produktet er en videreføring av STS 1 Spesial med tilsetninger som gjør det mer effektivt på rene plast-malinger. Effekten på oljemaling blir redusert.

OM STS 1 SPESIAL +

Produktet er en videreføring av STS 1 Spesial med tilsetninger som gjør det mer effektivt på rene plast-malinger. Effekten på oljemaling blir redusert.

Påføring
Pensel, rulle eller sprøyte (Dysestørrelse: 0.79 mm).

Forbruk
Ca. 1 liter pr. m². (+ / -) Det anbefales å sette prøve for å se forbruket

Leveres i emballasje
20 Liters spann.
(Pall: 22 x 20 liter)

Last ned

STS 7


FOR FLERE TYPER UNDERLAG.
Meget godt egnet for fjerning av bunnstoff på båt samt for fjerning av plastmalinger, som f.eks. akryl- og latex-malinger.

IK – Ikke merkepliktig produkt. Løsningsmiddelbasert produkt. Etter god vannskylling er det ikke behov for nøytralisering.

OM STS 7

Velegnet til fjerning av bunnstoff på båt. IK – Ikke merkepliktig produkt. Løsningsmiddelbasert produkt. Etter god vannskylling er det ikke behov for nøytralisering.

Påføring
Pensel, rulle eller sprøyte (Dysestørrelse: 0.79 mm).

Forbruk
Ca. 1 liter pr. m². (+ / -) Det anbefales å sette prøve for å se forbruket

Leveres i emballasje
20 Liters spann.
(Pall: 22 x 20 liter)

Last ned

STS 7M


FOR FLERE TYPER UNDERLAG.
Løser opp organiske malinger som plast, akryl og latexmalinger. 

Miljøprodukt for bruk innendørs og utendørs, eller under forhold som er ekstra krevende. Produktet er så godt som luktfritt. Løser opp organiske malinger som plast, akryl og latexmalinger.

OM STS 7M

Miljøprodukt for bruk innendørs og utendørs, eller under forhold som er ekstra krevende. Produktet er så godt som luktfritt.

Løser opp organiske malinger som plast, akryl og latexmalinger.

Påføring
Pensel, rulle eller sprøyte (Dysestørrelse: 0.79 mm).

Forbruk
Ca. 1 liter pr. kvm. (+ / -) Det anbefales å sette prøve for å se forbruket

Leveres i emballasje
5 og 30 Liters spann.
(Pall: 12 x 30 liter / 72 x 5 liter)

Last ned

STS 8


FOR FLERE TYPER UNDERLAG.
Størst effekt på akryl, latex, polyuretane og epoxymalinger, samt enkelte typer gammel, tørr oljeholdig maling.

Vannbasert produkt som består av vann, dibasiske estere og benzylalkohol. 

OM STS 8

Vannbasert produkt som består av vann, dibasiske estere og benzylalkohol. Størst effekt på akryl, latex, polyuretane og epoxymalinger, samt enkelte typer gammel, tørr oljeholdig maling.

Påføring
Pensel, rulle eller sprøyte (Dysestørrelse: 0.79 mm).

Forbruk
Ca. 1 liter pr. m². (+ / -) Det anbefales å sette prøve for å se forbruket

Leveres i emballasje
5 og 20 Liters spann.
(Pall: 22 x 20 liter / 72 x 5 liter) m

Last ned

  ANTIGRAFFITI OG IMPREGNERING

  PSS 20


  PSS 20 antigraffiti er et diffusjonsåpent produkt som beskytter mot miljømessig forurensning og graffiti. PSS 20 består av vegetabilske polysaccharider og vann, som er usynlig når den er i funksjon.

  OM PSS 20

  PSS 20 antigraffiti er et diffusjonsåpent produkt som beskytter mot miljømessig forurensning og graffiti. PSS 20 består av vegetabilske polysaccharider og vann, som er usynlig når den er i funksjon.

  Utviklingen og fremstillingen av PSS 20 er ISO 9001 – sertifisert.
  PSS 20 er fullt diffusjonsåpen : DIN 52615: =0,012(m)
  PSS 20 kan fjernes fullstendig med varmt vann ,max 60°C og max 60 bar trykk.
  PSS 20 fungerer i min. 2,5 år.

  Kan benyttes på
   Naturstein
   Tegl
   Betong
   Metall
   Plast
   Keramikk
   Puss

  Påføring
  Pensel, rulle eller lavtrykkssprøyte

  Forbruk
  Ca. 0,15 – 0,20 liter pr. m². ferdig 2 strøk


  Leveres i emballasje

  25 Liters kanne.

  Last ned

   MALEKI-LL 100


   Maleki LL 100 er 1-komponent, og et silikatbasert produkt ,som beskytter mot miljømessig forurensning, saltvann og kjemikalier.

   OM MALEKI-LL 100

   Maleki LL 100 er 1-komponent, og et silikatbasert produkt ,som beskytter mot miljømessig forurensning, saltvann og kjemikalier.

   Maleki LL 100 reagerer med komponenter i sementen i forskjellige materialer, penetrerer
   dypt inn i materialet, og danner en solid beskyttelse av underlaget. Maleki LL 100 hydrofoberer overflaten mot fuktvandring, og gir en permanent beskyttelse mot saltvann, kjemikalier og forurensning.

   Til innendørs og utendørs bruk for impregnering av porøse, absorberende og sandflater som betong, avrettingsmasse, murverk og andre sementholdige underlag.

   Påføring
   Pensel, rulle eller lavtrykkssprøyte

   Forbruk
   Ca. 150 – 400 g pr.m².  avhengig av underlaget.


   Leveres i emballasje
   30 Kg’s kanne.

   Last ned

   FASADE OG REHOLDSPRODUKTER

   DET BLÅ RENGJØRING

   For fjerning/vask av vanskelige smussavsetninger på harde flater som fasader, gulv, vegger og tak. Også effektiv rensing av vinduer m.m.
   OM DET BLÅ

   For fjerning/vask av vanskelige smussavsetninger på harde flater som fasader, gulv, vegger og tak. Også effektiv rensing av vinduer med aluminiumskarmer, markiser, plastbåter, plastmøbler, avfallsbeholdere, flekker på tepper og tekstiler.

   Inneholder:
   Tensider og milde salter. Ph-10 i konsentrat, 9 i 2% bruksløsning.

   Bruksanvisning.
   Blandes med vann i forhold til nedsmussingsgrad og arbeidsteknikk.

   Leveringsform
   5 liters kanne

   Last ned

    STS SALTRENS


    Dette er et godt produkt som er godt egnet til å fjerne saltutslag på mineralske overflater.

    OM STS SALTRENS

    Vannløselig sitronsyrebasert rensemiddel for fasader. Fjerner effektivt saltutslag på mineralske overflater som tegl, puss og betong.

    Bruksanvisning.

    • STS saltrens påføres flaten med lavtrykks pumpekanne eller lignende.
    • Produktet påføres flaten 2 ganger.
    • Etter hver påføring innarbeid produktet med stiv børste eller kost.
    • Skyll god av med vann mellom påføringene.
    • Virketid: 2-4 minutter.
    • Forbruk: 1 liter til 2-4 m²
    • Rengjøring: Rengjør utstyret med (varmt) vann.

    Leveringsform
    5 og 25 liters kanner

    Last ned

    STS STENRENS G


    For fjerning/vask av vanskelige smussavsetninger på harde flater som fasader, gulv, vegger og tak. Også effektiv rensing av vinduer med aluminiumskarmer, markiser m.m.

    OM STS STENRENS G

    For fjerning/vask av vanskelige smussavsetninger på harde flater som fasader, gulv, vegger og tak. Også effektiv rensing av vinduer med aluminiumskarmer, markiser, plastbåter, plastmøbler, avfallsbeholdere, flekker på tepper og tekstiler.

    Inneholder:
    Tensider og milde salter. Ph-10 i konsentrat, 9 i 2% bruksløsning.

    Last ned

       STS RENSEPASTA 3


       For fjerning/vask av vanskelige smussavsetninger på harde flater som fasader, gulv, vegger og tak. Også effektiv rensing av vinduer med aluminiumskarmer, markiser m.m.

       OM STS RENSEPASTA 3

       For fjerning/vask av vanskelige smussavsetninger på harde flater som fasader, gulv, vegger og tak. Også effektiv rensing av vinduer med aluminiumskarmer, markiser, plastbåter, plastmøbler, avfallsbeholdere, flekker på tepper og tekstiler.

       Inneholder:
       Tensider og milde salter. Ph-10 i konsentrat, 9 i 2% bruksløsning.

       Last ned

          OLJESANERING

          STS 50

          Noen få elementer er avgjørende for et godt resultat. STS 50 emulgerer i kontakt med vann, derfor kan det være av betydning at flaten man ønsker å rense er så tørr / fri for vann som mulig før påføring.

          OM STS 50

          Naturprodukt for oljesanering.

          BRUKERVEILEDNING FOR STS 50

          Noen få elementer er avgjørende for et godt resultat. STS 50 emulgerer i kontakt med vann, derfor kan det være av betydning at flaten man ønsker å rense er så tørr / fri for vann som mulig før påføring.

          Det er derfor også viktig at nedskylling gjennomføres med dette i tankene dersom man deler området som skal renses inn i flere mindre flater. Unngå i størst mulig grad å fukte flater som senere skal renses. Vertikale flater avskylles nedenfra og opp. Best effekt oppnås ved bruk av høytrykksvasker med varmt vann (40 – 70˚ C). Kaldt vann kan også benyttes, men vil kunne forringe nedskyllingseffekten.

          Virketid etter påføring av STS 50 vil være avhengig av konsistens og tykkelse på oljerestene som skal fjernes. Generelt kan man si at tynn film av ordinære hydrokarboner trenger opp mot ett minutt virketid, mens tykkere lag med avsetninger kan kreve en komplementær påføring av STS 50, gjerne i kombinasjon med bearbeiding med en skrubb før avskylling.

          STS 50 påføres med lavtrykksprøyte, pensel eller en rulle i konsentrat. Må ikke tynnes med vann før påføring da dette vil forrige produktets effektivitet.

          Det er viktig at STS 50 får nok tid til å løse opp bindingen mellom hydrokarbonene samt bindingen mellom underlag og smuss. Mekanisk påvirkning utover høytrykkvasker kan være nødvendig i ekstreme tilfeller.

          Last ned

           Slide 1

           KONTAKT OSS.

           STS – Surface Treatment Systems AS
           Professor Birkelands Vei 24C, 1081 Oslo

           Telefon: +47 22 05 62 00
           E-post: post@sts-surface.no

           Slide 1

           TRENGER DU BISTAND?

           Hvilken type maling skal på de enkelte underlagene og hva må gjører av forarbeider. Vi tar gjerne gratis befaring for råd og veildening for våre kunder.

           Kontakt: Rune Hagen

           Tlf: +47 95 44 88 44
           E-post: rune@sts-surface.no

           Slide 1

           Ved å melde deg på nyhetsbrevet er du sikret å få oppdateringer på nyheter, produkter, og annen informasjon som kan være til nytte. Kurs, seminar osv.