KEIM UNIVERSALPUSS®

KEIM KALKPUSS

KEIM MINERALPUSS

KEIM FUKTHÅNDTERING®

KEIM FUKTREGULERENDE®

KEIM DEKERASJONSPUSS®

Det er KEIMs filosofi å utvikle mineralsk puss, tilpasset formålet. Puss som kan skape og forme bygg, samtidig som den kan løse bygningsmessige oppgaver og imøtekomme særlige krav og håndtere utfordringer. All puss fra KEIM er mineralsk, diffusjonsåpen og motstandsdyktig mot mekanisk belastning.

KEIM har et stort sortiment pussprodukter, utviklet for å imøtekomme særlige tekniske utfordringer. Det finnes produkter til sanering og håndtering av salt- og fuktbelastede fasader og vegger, mugg- og soppdannelser, renoveringsoppgaver og tilpassede løsninger til særlige underlag.

Det er ubegrensede utformings- og dekorasjonsmuligheter, uansett om en ønsker en glatt eller strukturert overflate.

KEIM RENOVERING-OG TYNNPUSS

UNIVERSALPUSS.
RENOVERING OG HEFTEPUSS FOR ALLE OVERFLATER

Renoverings- og heftpussene fra KEIM er optimalisert til bruk på eksisterende pussflater som krever hel eller delvis renovering. KEIM Universalpuss, KEIM Universalpuss Fin og KEIM Turado kan brukes på alle bæredyktige underlag – mineralske som organiske, og produktene kan forarbeides etter behov, slik at ønsket resultat oppnås. Renoverings- og heftpuss fra KEIM kan anvendes i forbindelse med legging av vev i fasaden.

KEIM TURADO

For renovering og heftpuss på kalksementbasis til innendørs og utendørs bruk. Puss og mørtelgruppe CS II i h.t. EN 998-1. Spenningssvak, fiberarmert.

OM TURADO

KEIM TURADO
For renovering og heftpuss på kalksementbasis til innendørs og utendørs bruk. Puss og mørtelgruppe CS II i h.t. EN 998-1. Spenningssvak, fiberarmert.
Anvendelsesområde:
Velegnet som sluttpuss til renovering av bæredyktige gamle maling og pusslag.  Lagtykkelse min. 3 mm opp til maks.12 mm.

Tone
Natur hvit.

Påføring
Egnet verktøy er stålbrett, filsebrett, blandemaskin og pussemaskin

Forbruk
Ca. 1,35 kg/m²/mm

Leveringsform
25 kg sekk.

(Pall: 36 x 25 kg)

Last ned

KEIM UNIVERSALPUSS GROV.

Er en renovering- og fasadetynnpuss på kalksementbasis med tilslagstoffer og fiberarmering. Den er spenningssvak og har en ekstremt god vedheft.

OM UNIVERSALPUSS GROV

KEIM UNIVERSALPUSS GROV. 1,3 mm
Er en renovering- og fasadetynnpuss på kalksementbasis med tilslagstoffer og fiberarmering. Den er spenningssvak og har en ekstremt god vedheft. Meget godt egnet til utsatte detaljer, på flater med lav eller ujevn absorpsjon samt flater med overflateskader som gir opphav til store tykkelsesforskjeller i mørtelen. Kan pusses ned til tilnærmet null tykkelse uten å svekkes, f.eks. sålebenker.
Anvendelsesområde:
Som en finpuss for renovering av bærekraftige gamle lag med maling, puss og sprekkdannelser. Delvis eller hele overflater. Kornstørrelse: 0 – 1,3 mm.

Tone
Naturlig.

Påføring
Egnet verktøy er stålbrett, murskje eller pussemaskin.

Forbruk
Ca. 1,1 kg/m² pr. 1 mm pusstykkelse

Leveringsform
25 kg sekk.

(Pall: 36 x 25 kg)

Last ned

KEIM UNIVERSALPUSS FIN.

Er en puss på kalksementbasis med forskjellige tilslag og fiberarmering for renovering og etterbehandling av fasader. Spenningssvak og har en ekstremt god vedheft.

OM UNIVERSALPUSS FIN

KEIM UNIVERSALPUSS FIN. 0,6 mm.
Er en puss på kalksementbasis med forskjellige tilslag og fiberarmering for renovering og etterbehandling av fasader. Den er spenningssvak og har en ekstremt god vedheft.
Anvendelsesområde:
Som et sluttpuss til renovering av bæredyktige gamle underlag av maling, puss og sprekkdannelser. Delvis eller hele overflater. Kornstørrelser 0 – 0,6 mm

Tone
Hvit

Påføring
Egnet verktøy er stålbrett, murskje eller pussemaskin.

Forbruk
Ca. 1,2kg/m² pr. mm pusstykkelse

Leveringsform
20 kg sekk.

(Pall: 36 x 20 kg)

Last ned

  KEIM KALKPUSS

  KEIM RESTAURERINGSPUSS. (KALKPUSS)

  KEIM NHL-Kalkpuss-Fin og NHL-Kalkpuss-Grov. Den naturlige hydrauliske kalkpuss har en flere tusen år gammel historie og er benyttet i mange kultursamfunn gjennom tidene. I dag anvendes den typisk til restaureringsformål, men har også vunnet interesse i det moderne, bærekraftige byggeri. KEIM NHL-kalkpuss har veldig fine forarbeidsegenskaper, med en avspent herding og positive egenskaper for inneklimaet.

  KEIM NHL-KALKPUSS-GROV

  Tørrmørtel ihht. EN 998-1 basert på sand, hvit kalk, naturlig høyhydraulisk kalk og hydrauliske tilsetninger for bedre forarbeiding og vedheft.

  OM KALKPUSS-GROV

  KEIM NHL-KALKPUSS-GROV 0-3,0 mm.
  Tørrmørtel ihht. EN 998-1 basert på sand, hvit kalk, naturlig høyhydraulisk kalk og hydrauliske tilsetninger for bedre forarbeiding og vedheft.

  Mørtel kategori CS II.

  Brukes som grov- og sluttpuss innvendig og utvendig.

  Passer for restaurering av historiske eiendommer.

  Kornstørrelse: 0 – 3,0 mm.

  Tone
  Natur

  Påføring
  Egnet verktøy er murskje, brett og pussemaskin

  Forbruk
  Ca. 1,3 kg/m² pr. mm.

  Leveringsform
  25 kg sekk.

  (Pall: 42 x 25 kg)

  Last ned

    KEIM NHL-KALKPUSS-FIN

    Tørrmørtel ihht. EN 998-1 basert på sand, hvit kalk, naturlig høyhydraulisk kalk og hydrauliske tilsetninger for bedre forarbeiding og vedheft.

    OM KALKPUSS-FIN

    KEIM NHL-KALKPUSS-FIN 0-0,6 mm.
    Tørrmørtel ihht. EN 998-1 basert på sand, hvit kalk, naturlig høyhydraulisk kalk og hydrauliske tilsetninger for bedre forarbeiding og vedheft.

    Mørtel kategori CS II.

    Brukes som sluttpuss innvendig og utvendig.

    Passer for restaurering av historiske eiendommer.

    Kornstørrelse: 0 – 0,6 mm

    Tone
    Natur

    Påføring
    Egnet verktøy er murskje, brett og pussemaskin

    Forbruk
    Ca. 1,2 kg/m² pr. mm.

    Leveringsform
    25 kg sekk.

    (Pall: 42 x 25 kg)

    Last ned

     KEIM MINERALPUSS

     KEIM MINERALPUSS. (STANDARDPUSS)

     er en grunn- og sluttpuss til mineralske underlag med fine vanndampdiffusjonsegenskaper. Innvendig og utvendig, samt på steder med fukt. Tørrmørtel på kalk/sement-basis. Enkel å jobbe med.

     KEIM STANDARDPUSS

     Grunn- og sluttpuss til mineralske underlag med fine vanndampdiffusjonsegenskaper. Innvendig og utvendig, samt på steder med fukt. Tørrmørtel på kalk/sement-basis. Enkel å jobbe med.

     OM STANDARDPUSS

     KEIM STANDARDPUSS 0-1,3 mm.
     er en tørrmørtel på kalk / sementbasis i henhold til EN 998-1. Mørtel kategori CS II
     Anvendelsesområde:
     Brukes som grunn og dekkende puss utendørs og innendørs på steder med fukt.

     Konrnstørrelse. 0 – 1,3 mm

     Tone
     Natur

     Påføring
     Egnet verktøy er murskje, brett, pussmaskin

     Forbruk
     Ca. 1,35 – 1,4 kg/m² pr. 1 mm pusslag

     Leveringsform
     25 kg sekk.

     (Pall: 36 x 25 kg)

     Last ned

       KEIM FUKTHÅNDTERING

       KEIM SANERINGS- & FUKTHÅNDERING

       Murverk som er gjennomvått av fukt og salt kjennetegnes ved adskillige skadesymptomer:

        Fuktutslag
        Saltutslag
        Puss- og malingsflassing

       Slike skader skaper store problemer, særlig på historiske bygninger, i gammel byggemasse og i sokkelområder. Fukten vandrer inn i murverket, som suger fukten til seg som en svamp. Med fukten når vannoppløselige salter inn i bygget. Vannet fordamper og saltene utkrystalliseres. Trykket fra denne krystalliseringen medfører at puss og maling dyttes av. KEIM har flere systemer som håndterer fukt, tilpasset problemstillingen. Med KEIM Porosan Saneringspuss-system til fuktige og/eller saltinfiserte fasader kan det foretas en effektiv og holdbar sanering av skadde bygningsdeler. Systemet er vannavvisende og svært diffusjonsåpent. KEIM Porosan utmerker seg med det optimale porevolumet. Fukten ledes fra murverket og inn i pussen, der fordamper vannet, mens saltene lagres i de store porene. Pussen dyttes ikke av og puss-systemet forblir tørt og fritt for utblomstringer.

       KEIM POROSAN®-TRASS NP

       Høyhydraulisk salt saneringspuss med trasskalk til bruk ved fuktig og saltholdig murverk utendørs og i enkelte tilfeller innendørs.

       OM POROSAN®-TRASS

       KEIM POROSAN®-TRASS-SANERINGSPUSS-NP
       0-1,2 mm.
       er en høyhydraulisk salt saneringspuss med trasskalk til bruk ved fuktig og saltholdig murverk utendørs og i enkelte tilfeller innendørs.
       Anvendelsesområde:
       Vannavvisende spesialpuss med store porer for ekstern og intern bruk for utbedring av saltskadede overflater over bakkenivå. Passer også til veggflater med høy fuktbelastning på bevaringsverdige bygninger, gamle bygninger, sokler, kjellere mm.

       Tone
       Grå

       Påføring
       Egnet verktøy er murskje, filsebrett, blandemaskin .

       Forbruk
       Ca. 1,1 kg / m² pr. 1 mm tykkelse

       Leveringsform
       25 kg sekk.

       Last ned

        KEIM POROSAN®-TRASS HF

        Hurtigere avbindende saneringspuss basert på hvit sement, kalk og mineralske tilsetninger.

        OM POROSAN®-TRASS HF

        KEIM POROSAN®-HF-SANERINGSPUSS
        0-1,2 mm.
        er en hurtigere avbindende saneringspuss basert på hvit sement, kalk og mineralske tilsetninger.
        Anvendelsesområde:
        Saneringspuss med hurtig herding for reparasjon av fuktige og saltbelastede overflater i kjellere, sokkelområder og på fasader over bakkenivå. Veldig velegnet for gamle og bevaringsverdige bygninger.

        Tone
        Hvit

        Påføring
        Egnet verktøy er murskje, trebrett, blandemaskin.

        Forbruk
        Ca 1.0 kg / m² pr. 1 mm tykkelse.

        Leveringsform
        25 kg sekk.

        Last ned

          KEIM POROSAN®-UTJEVNING-NP

          Høyhydraulisk trasskalkpuss til utjevning av hull og ujevnheter.

          OM POROSAN®-UTJEVNING-NP

          KEIM POROSAN®-UTJEVNINGSPUSS-NP
          0-4 mm.
          er en høyhydraulisk trasskalkpuss til utjevning av hull og ujevnheter.
          Anvendelsesområde:
          Fungerer som utjevning av større ujevnheter og uregelmessigheter før bruk av Keim Porosan Trass Saneringspuss / offerpuss.

          Tone
          Grå

          Påføring
          Egnet verktøy er murskje, trebrett, blandemaskin.

          Forbruk
          Ca 1.2 kg / m² pr. 1 mm tykkelse.

          Leveringsform
          25 kg sekk.

          Last ned

            KEIM POROSAN®-TRASS-CEMENTPUSS

            Hydraulisk avbindende tørrmørtel basert på trass-sement, frostbestandig dolomittsand og tilslag.

            OM POROSAN®-CEMENTPUSS

            KEIM POROSAN®-TRASS-CEMENTPUSS
            0-5 mm.
            er en hydraulisk avbindende tørrmørtel basert på trass-sement, frostbestandig dolomittsand og tilslag.
            Anvendelsesområde:
            Brukes som påkast på underlag med lav eller ingen absorpsjon eller som  tynngrunning  hvis man er i tvil om vedheften er tilstrekkelig. Dekningsgraden skal ikke overskride 60%. Kan også benyttes som sperre- eller sokkelpuss under jorden og inntil 30 cm over jorden / gulvet. Benyttes i kombinasjon med Keim Porosan Tetningssvumme.

            Tone
            Grå

            Påføring
            Egnet verktøy er murskje, trebrett, blandemaskin.

            Forbruk
            Ca 5 kg / m² 

            Leveringsform
            25 kg sekk.

            Last ned

               KEIM POROSAN®-ISOLERINGSPUSS

               Hydrofobert tynnpuss, mineralsk på basis av sement, fin sand og tetningsmidler.

               OM POROSAN®-ISOLERINGS

               KEIM POROSAN®-TETNINGSSVUMME / ISOLERINGSPUSS
               er en hydrofobert tynnpuss, mineralsk på basis av sement, fin sand og tetningsmidler.
               Anvendelsesområde:
               Beregnet på tetting mot vannopptak mot mur under bakken, ut-og innvendig mot oppstigende fukt og pressende vann.

               Tone
               Grå

               Påføring
               Egnet verktøy er pensel, sparkel eller pussebrett.

               Forbruk
               Ca 4 kg / m²  pr. 2 mm tykkelse

               Leveringsform
               25 kg sekk.

               Last ned

                   KEIM SECCOPOR®-FIN

                   Spesialpuss med spesielt god fukttransport og fuktreguleringsevne. Pussmørtel på kalksement basis med mineralske tilslagstoffer og spesielt poredannende tilsetninger i henhold til EN 998-1 mørtel kategori CS II.

                   OM SECCOPOR®-FIN

                   KEIM SECCOPOR®-FIN
                   0-0,6 mm.
                   Spesialpuss med spesielt god fukttransport og fuktreguleringsevne. Pussmørtel på kalksement basis med mineralske tilslagstoffer og spesielt poredannende tilsetninger i henhold til EN 998-1 mørtel kategori CS II.
                   Anvendelsesområde:
                   Til bruk i ikke værbelastende områder, hovedsakelig innendørs, for istandsettelse og hurtig uttørking av fuktbelastede vegger, særlig velegnet i fuktige kjellere, etter vannskader, i historiske og eldre bygninger osv.

                   Tone
                   Natur hvit

                   Påføring
                   Egnet verktøy er pussebrett, blandemaskin, fritfalds- eller tvangsblander og pussemaskin.

                   Forbruk
                   Ca. 1,4 kg / m² pr. mm puss tykkelse

                   Leveringsform
                   25 kg sekk.

                   Innhold
                   Kornstørrelse til 0,6 mm

                   Last ned

                      KEIM SECCOPOR®-GROV

                      Spesialpuss med spesielt god fukttransport og fuktighetskontrollevne. Pussmørtel på kalksement basis med mineralske tilslagstoffer og spesielt poredannende tilsetninger i henhold til EN 998-1 mørtel kategori CS II.

                      OM SECCOPOR®-GROV

                      KEIM SECCOPOR®-GROV
                      0-2 mm.
                      Spesialpuss med spesielt god fukttransport og fuktighetskontrollevne. Pussmørtel på kalksement basis med mineralske tilslagstoffer og spesielt poredannende tilsetninger i henhold til EN 998-1 mørtel kategori CS II.
                      Anvendelsesområde:
                      Til bruk i ikke værbelastede områder, hovedsakelig innendørs, for istandsettelse og hurtig uttørking av fuktbelastede vegger, særlig velegnet i fuktige kjellere, etter vannskader, i historiske og eldre bygninger osv. Kan brukes på underlag med et lavt saltinnhold. Er det usikkerhet rundt mengden av salt bør en saltanalyse foretas.

                      Tone
                      Hvit

                      Påføring
                      Egnet verktøy er pussebrett, blandemaskin, fritfalds- eller tvangsblander og pussemaskin.

                      Forbruk
                      Ca. 1,4 kg / m² pr. mm puss tykkelse

                      Leveringsform
                      25 kg sekk.

                      Innhold
                      Kornstørrelse til 2 mm

                      Last ned

                         KEIM DEKERASJONSPUSS

                         STUCASOL
                         BRUKSKLAR, FARGESTABIL, LANG HOLDBARHET

                         KEIM Stucasol, den første solsilikatpuss i verden, setter nye standarder for farget puss. Den er meget holdbar, fargestabil og enkel å bruke.

                         Det benyttes kun mineralske pigmenter som innkapsles i bindemiddelet, og bindemiddelet er inkludert i den kjemiske forbindelsen med underlaget. Dermed er det verken bleking eller utvasking av fargepigmentene.

                         KEIM STUCASOL®

                         Bruksklar farget Sol-silikatpuss med spesiell kombinasjon av bindemidler. Kan brukes på mineralske og organiske overflater, utendørs og innendørs

                         OM STUCASOL®

                         KEIM STUCASOL®
                         1, 2 eller 3 mm.

                         Bruksklar farget Sol-silikatpuss med spesiell kombinasjon av bindemidler.

                         Kan brukes på mineralske og organiske overflater, utendørs og innendørs

                         Tone
                         Natur hvit, KEIM Exclusiv fargepalett. Ingen fulltone nyanser

                         Påføring
                         Stålbrett.

                         Forbruk
                         K1 (1 mm) – ca. 1,3 kg/m2
                         K2 (2 mm) – ca. 3,0 kg/m2

                         K3 (3 mm) – ca. 3,6 kg/m2

                         Leveringsform
                         25 kg spann.

                         (Pall: 24 x 25 kg)

                         Last ned

                           KEIM STUCASOL®-FONDO

                           Silikatbasert silikatgrunner med fyllstoffer for etterfølgende pussing med KEIM Stucasol.

                           OM STUCASOL®-FONDO

                           KEIM STUCASOL®-FONDO
                           Silikatbasert silikatgrunner med fyllstoffer for etterfølgende pussing med KEIM Stucasol.

                           For et ensartet fargeuttrykk samt god vedheft for KEIM Stucasol puss på mineralske og organiske underlag, både innendørs og utendørs, spesielt på nye underlag, og hvor det ikke er planlagt å male etter påføring av sluttpussen.

                           one
                           Natur hvit, KEIM Exclusiv fargepalett. Ingen fulltone nyanser

                           Forbruk
                           Ca 0.25 kg/ m²

                           Leveringsform
                           18 kg spann.

                           (Pall: 24 x 18 kg)

                           Last ned

                              KONTAKT OSS.
                              STS – Surface Treatment Systems AS
                              Professor Birkelands Vei 24C
                              1081 Oslo

                              Trykk her for veibeskrivelse.

                              Telefon: +47 22 05 62 00
                              E-post: post@sts-surface.no

                              TRENGER DU BISTAND?
                              Og finne riktig produkt kan være en utfordring. Hvilken type maling skal på de enkelte underlagene og hva må gjører av forarbeider. Vår konsulent tar gjerne gratis befaring for profesjonelle utførende  og privatpersoner.

                              Kontakt: Rune Hagen
                              Tlf: +47 95 44 88 44
                              E-post: rune@sts-surface.no

                              Nyhetsbrev. Ved å melde deg på nyhetsbrevet er du sikret å få oppdateringer på nyheter, produkter, og annen informasjon som kan være til nytte. Kurs, seminar osv.

                              FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER.

                              Copyright © 2021 · STS – Surface Treatment Systems AS.
                              Rune Hagen