PUSSPRODUKTER

Hvorfor velge Keim pussprodukter?

Det er KEIMs filosofi å utvikle mineralsk puss, tilpasset formålet. Puss som kan skape og forme bygg, samtidig som den kan løse bygningsmessige oppgaver og imøtekomme særlige krav og håndtere utfordringer. All puss fra KEIM er mineralsk, diffusjonsåpen og motstandsdyktig mot mekanisk belastning.

KEIM har et stort sortiment pussprodukter, utviklet for å imøtekomme særlige tekniske utfordringer. Det finnes produkter til sanering og håndtering av salt- og fuktbelastede fasader og vegger, mugg- og soppdannelser, renoveringsoppgaver og tilpassede løsninger til særlige underlag.

Det er ubegrensede utformings- og dekorasjonsmuligheter, uansett om en ønsker en glatt eller strukturert overflate.

BROSJYRER PUSSPRODUKTER

Fukthåndtering Stucasol

KEIM RENOVERING- OG TYNNPUSS

KEIM RENOVERING- OG TYNNPUSS

UNIVERSALPUSS.
RENOVERING OG HEFTEPUSS FOR ALLE OVERFLATER

Renoverings- og heftpussene fra KEIM er optimalisert til bruk på eksisterende pussflater som krever hel eller delvis renovering. KEIM Universalpuss, KEIM Universalpuss Fin og KEIM Turado kan brukes på alle bæredyktige underlag – mineralske som organiske, og produktene kan forarbeides etter behov, slik at ønsket resultat oppnås. Renoverings- og heftpuss fra KEIM kan anvendes i forbindelse med legging av vev i fasaden.

Les mer ↓

KEIM TURADO
For renovering og heftpuss på kalksementbasis til innendørs og utendørs bruk. Puss og mørtelgruppe CS II i h.t. EN 998-1. Spenningssvak, fiberarmert.
Anvendelsesområde:
Velegnet som sluttpuss til renovering av bæredyktige gamle maling og pusslag.  Lagtykkelse min. 3 mm opp til maks.12 mm.

Tone
Natur hvit.

Påføring
Egnet verktøy er stålbrett, filsebrett, blandemaskin og pussemaskin

Forbruk
Ca. 1,35 kg/m²/mm

Leveringsform
25 kg sekk.

(Pall: 36 x 25 kg)

Last ned

KEIM UNIVERSALPUSS GROV. 1,3 mm
Er en renovering- og fasadetynnpuss på kalksementbasis med tilslagstoffer og fiberarmering. Den er spenningssvak og har en ekstremt god vedheft. Meget godt egnet til utsatte detaljer, på flater med lav eller ujevn absorpsjon samt flater med overflateskader som gir opphav til store tykkelsesforskjeller i mørtelen. Kan pusses ned til tilnærmet null tykkelse uten å svekkes, f.eks. sålebenker.
Anvendelsesområde:
Som en finpuss for renovering av bærekraftige gamle lag med maling, puss og sprekkdannelser. Delvis eller hele overflater. Kornstørrelse: 0 – 1,3 mm.

Tone
Naturlig.

Påføring
Egnet verktøy er stålbrett, murskje eller pussemaskin.

Forbruk
Ca. 1,1 kg/m² pr. 1 mm pusstykkelse

Leveringsform
25 kg sekk.

(Pall: 36 x 25 kg)

Last ned

KEIM UNIVERSALPUSS FIN. 0,6 mm.
Er en puss på kalksementbasis med forskjellige tilslag og fiberarmering for renovering og etterbehandling av fasader. Den er spenningssvak og har en ekstremt god vedheft.
Anvendelsesområde:
Som et sluttpuss til renovering av bæredyktige gamle underlag av maling, puss og sprekkdannelser. Delvis eller hele overflater. Kornstørrelser 0 – 0,6 mm

Tone
Hvit

Påføring
Egnet verktøy er stålbrett, murskje eller pussemaskin.

Forbruk
Ca. 1,2kg/m² pr. mm pusstykkelse

Leveringsform
20 kg sekk.

(Pall: 36 x 20 kg)

Last ned

KEIM KALKPUSS

KEIM RESTAURERINGSPUSS. (KALKPUSS)

KEIM NHL-Kalkpuss-Fin og NHL-Kalkpuss-Grov. Den naturlige hydrauliske kalkpuss har en flere tusen år gammel historie og er benyttet i mange kultursamfunn gjennom tidene. I dag anvendes den typisk til restaureringsformål, men har også vunnet interesse i det moderne, bærekraftige byggeri. KEIM NHL-kalkpuss har veldig fine forarbeidsegenskaper, med en avspent herding og positive egenskaper for inneklimaet.

Les mer ↓

KEIM NHL-KALKPUSS-FIN 0-0,6 mm.
Tørrmørtel ihht. EN 998-1 basert på sand, hvit kalk, naturlig høyhydraulisk kalk og hydrauliske tilsetninger for bedre forarbeiding og vedheft.

Mørtel kategori CS II.

Brukes som sluttpuss innvendig og utvendig.

Passer for restaurering av historiske eiendommer.

Kornstørrelse: 0 – 0,6 mm

Tone
Natur

Påføring
Egnet verktøy er murskje, brett og pussemaskin

Forbruk
Ca. 1,2 kg/m² pr. mm.

Leveringsform
25 kg sekk.

(Pall: 42 x 25 kg)

Last ned

KEIM NHL-KALKPUSS-GROV 0-3,0 mm.
Tørrmørtel ihht. EN 998-1 basert på sand, hvit kalk, naturlig høyhydraulisk kalk og hydrauliske tilsetninger for bedre forarbeiding og vedheft.

Mørtel kategori CS II.

Brukes som grov- og sluttpuss innvendig og utvendig.

Passer for restaurering av historiske eiendommer.

Kornstørrelse: 0 – 3,0 mm.

Tone
Natur

Påføring
Egnet verktøy er murskje, brett og pussemaskin

Forbruk
Ca. 1,3 kg/m² pr. mm.

Leveringsform
25 kg sekk.

(Pall: 42 x 25 kg)

Last ned

KEIM MINERALPUSS

KEIM MINERALPUSS. (STANDARDPUSS)

er en grunn- og sluttpuss til mineralske underlag med fine vanndampdiffusjonsegenskaper. Innvendig og utvendig, samt på steder med fukt. Tørrmørtel på kalk/sement-basis. Enkel å jobbe med.

Les mer ↓

KEIM STANDARDPUSS 0-1,3 mm.
er en tørrmørtel på kalk / sementbasis i henhold til EN 998-1. Mørtel kategori CS II
Anvendelsesområde:
Brukes som grunn og dekkende puss utendørs og innendørs på steder med fukt.

Konrnstørrelse. 0 – 1,3 mm

Tone
Natur

Påføring
Egnet verktøy er murskje, brett, pussmaskin

Forbruk
Ca. 1,35 – 1,4 kg/m² pr. 1 mm pusslag

Leveringsform
25 kg sekk.

(Pall: 36 x 25 kg)

Last ned

KEIM FUKTHÅNDTERING

KEIM SANERINGS- & FUKTHÅNDERING

Murverk som er gjennomvått av fukt og salt kjennetegnes ved adskillige skadesymptomer:

Fuktutslag
Saltutslag
Puss- og malingsflassing

Slike skader skaper store problemer, særlig på historiske bygninger, i gammel byggemasse og i sokkelområder. Fukten vandrer inn i murverket, som suger fukten til seg som en svamp. Med fukten når vannoppløselige salter inn i bygget. Vannet fordamper og saltene utkrystalliseres. Trykket fra denne krystalliseringen medfører at puss og maling dyttes av. KEIM har flere systemer som håndterer fukt, tilpasset problemstillingen. Med KEIM Porosan Saneringspuss-system til fuktige og/eller saltinfiserte fasader kan det foretas en effektiv og holdbar sanering av skadde bygningsdeler. Systemet er vannavvisende og svært diffusjonsåpent. KEIM Porosan utmerker seg med det optimale porevolumet. Fukten ledes fra murverket og inn i pussen, der fordamper vannet, mens saltene lagres i de store porene. Pussen dyttes ikke av og puss-systemet forblir tørt og fritt for utblomstringer.

Les mer ↓

KEIM POROSAN®-TRASS-SANERINGSPUSS-NP
0-1,2 mm.
er en høyhydraulisk salt saneringspuss med trasskalk til bruk ved fuktig og saltholdig murverk utendørs og i enkelte tilfeller innendørs.
Anvendelsesområde:
Vannavvisende spesialpuss med store porer for ekstern og intern bruk for utbedring av saltskadede overflater over bakkenivå. Passer også til veggflater med høy fuktbelastning på bevaringsverdige bygninger, gamle bygninger, sokler, kjellere mm.

Tone
Grå

Påføring
Egnet verktøy er murskje, filsebrett, blandemaskin .

Forbruk
Ca. 1,1 kg / m² pr. 1 mm tykkelse

Leveringsform
25 kg sekk.

Last ned

KEIM POROSAN®-HF-SANERINGSPUSS
0-1,2 mm.
er en hurtigere avbindende saneringspuss basert på hvit sement, kalk og mineralske tilsetninger.
Anvendelsesområde:
Saneringspuss med hurtig herding for reparasjon av fuktige og saltbelastede overflater i kjellere, sokkelområder og på fasader over bakkenivå. Veldig velegnet for gamle og bevaringsverdige bygninger.

Tone
Hvit

Påføring
Egnet verktøy er murskje, trebrett, blandemaskin.

Forbruk
Ca 1.0 kg / m² pr. 1 mm tykkelse.

Leveringsform
25 kg sekk.

Last ned

KEIM POROSAN®-UTJEVNINGSPUSS-NP
0-4 mm.
er en høyhydraulisk trasskalkpuss til utjevning av hull og ujevnheter.
Anvendelsesområde:
Fungerer som utjevning av større ujevnheter og uregelmessigheter før bruk av Keim Porosan Trass Saneringspuss / offerpuss.

Tone
Grå

Påføring
Egnet verktøy er murskje, trebrett, blandemaskin.

Forbruk
Ca 1.2 kg / m² pr. 1 mm tykkelse.

Leveringsform
25 kg sekk.

Last ned

KEIM POROSAN®-TRASS-CEMENTPUSS
0-5 mm.
er en hydraulisk avbindende tørrmørtel basert på trass-sement, frostbestandig dolomittsand og tilslag.
Anvendelsesområde:
Brukes som påkast på underlag med lav eller ingen absorpsjon eller som  tynngrunning  hvis man er i tvil om vedheften er tilstrekkelig. Dekningsgraden skal ikke overskride 60%. Kan også benyttes som sperre- eller sokkelpuss under jorden og inntil 30 cm over jorden / gulvet. Benyttes i kombinasjon med Keim Porosan Tetningssvumme.

Tone
Grå

Påføring
Egnet verktøy er murskje, trebrett, blandemaskin.

Forbruk
Ca 5 kg / m² 

Leveringsform
25 kg sekk.

Last ned

KEIM POROSAN®-TETNINGSSVUMME / ISOLERINGSPUSS
er en hydrofobert tynnpuss, mineralsk på basis av sement, fin sand og tetningsmidler.
Anvendelsesområde:
Beregnet på tetting mot vannopptak mot mur under bakken, ut-og innvendig mot oppstigende fukt og pressende vann.

Tone
Grå

Påføring
Egnet verktøy er pensel, sparkel eller pussebrett.

Forbruk
Ca 4 kg / m²  pr. 2 mm tykkelse

Leveringsform
25 kg sekk.

Last ned

KEIM SECCOPOR®-FIN
0-0,6 mm.
Spesialpuss med spesielt god fukttransport og fuktreguleringsevne. Pussmørtel på kalksement basis med mineralske tilslagstoffer og spesielt poredannende tilsetninger i henhold til EN 998-1 mørtel kategori CS II.
Anvendelsesområde:
Til bruk i ikke værbelastende områder, hovedsakelig innendørs, for istandsettelse og hurtig uttørking av fuktbelastede vegger, særlig velegnet i fuktige kjellere, etter vannskader, i historiske og eldre bygninger osv.

Tone
Natur hvit

Påføring
Egnet verktøy er pussebrett, blandemaskin, fritfalds- eller tvangsblander og pussemaskin.

Forbruk
Ca. 1,4 kg / m² pr. mm puss tykkelse

Leveringsform
25 kg sekk.

Innhold
Kornstørrelse til 0,6 mm

Last ned

KEIM SECCOPOR®-GROV
0-2 mm.
Spesialpuss med spesielt god fukttransport og fuktighetskontrollevne. Pussmørtel på kalksement basis med mineralske tilslagstoffer og spesielt poredannende tilsetninger i henhold til EN 998-1 mørtel kategori CS II.
Anvendelsesområde:
Til bruk i ikke værbelastede områder, hovedsakelig innendørs, for istandsettelse og hurtig uttørking av fuktbelastede vegger, særlig velegnet i fuktige kjellere, etter vannskader, i historiske og eldre bygninger osv. Kan brukes på underlag med et lavt saltinnhold. Er det usikkerhet rundt mengden av salt bør en saltanalyse foretas.

Tone
Hvit

Påføring
Egnet verktøy er pussebrett, blandemaskin, fritfalds- eller tvangsblander og pussemaskin.

Forbruk
Ca. 1,4 kg / m² pr. mm puss tykkelse

Leveringsform
25 kg sekk.

Innhold
Kornstørrelse til 2 mm

Last ned

KEIM SANNERING- & FUKTREGULERENDE

SECCOPOR
KEIM SANERINGS- & FUKTHÅNDERING

Bygninger er utsatt for alvorlige miljøpåvirkninger som kan føre til omfattende skader på bygningsstoffet. Fukt kommer inn i murverket, og det bærer oppløselige salter med seg. Effekten av fuktighet og salt kan sees i form av flekker, utblomstringer og avflassende maling og puss på overflaten.

Det spesielle KEIM Porosan saneringspussystem muliggjør effektiv og holdbar sanering av disse skadede bygningsdelene i forbindelse med tetting. KEIM Porosan saneringspussystemer er preget av en høy grad av vannavvisning, og de er også veldig diffusjonsåpne. Fukt diffunderer bort i form av damper, og saltene kan krystallisere i det store porevolumet uten å forårsake skade.

KEIM Seccopor-systemet er preget av en hydrofil karakter og brukes når det er behov for luftregulering i rommet og når kondensvann unngås. Gipssystemet er utmerket til bruk på fuktig mur uten høy saltbelastning, f.eks. etter høye vannskader. Det støtter uttørkingen til det maksimale, siden det ikke inneholder hydrofobisering for vannavvisning.

Les mer ↓

KEIM POROSAN®-TRASS-SANERINGSPUSS-NP
0-1,2 mm.
er en høyhydraulisk salt saneringspuss med trasskalk til bruk ved fuktig og saltholdig murverk utendørs og i enkelte tilfeller innendørs.
Anvendelsesområde:
Vannavvisende spesialpuss med store porer for ekstern og intern bruk for utbedring av saltskadede overflater over bakkenivå. Passer også til veggflater med høy fuktbelastning på bevaringsverdige bygninger, gamle bygninger, sokler, kjellere mm.

Tone
Grå

Påføring
Egnet verktøy er murskje, filsebrett, blandemaskin .

Forbruk
Ca. 1,1 kg / m² pr. 1 mm tykkelse

Leveringsform
25 kg sekk.

Last ned

KEIM POROSAN®-HF-SANERINGSPUSS
0-1 mm.
er en hurtigere avbindende saneringspuss basert på hvit sement, kalk og mineralske tilsetninger.
Anvendelsesområde:
Saneringspuss med hurtig herding for reparasjon av fuktige og saltbelastede overflater i kjellere, sokkelområder og på fasader over bakkenivå. Veldig velegnet for gamle og bevaringsverdige bygninger.

Tone
Hvit

Påføring
Egnet verktøy er murskje, trebrett, blandemaskin.

Forbruk
Ca 1.0 kg / m² pr. 1 mm tykkelse.

Leveringsform
25 kg sekk.

Last ned

KEIM POROSAN®-UTJEVNINGSPUSS-NP
0-4 mm.
er en høyhydraulisk trasskalkpuss til utjevning av hull og ujevnheter.
Anvendelsesområde:
Fungerer som utjevning av større ujevnheter og uregelmessigheter før bruk av Keim Porosan Trass Saneringspuss / offerpuss.

Tone
Grå

Påføring
Egnet verktøy er murskje, trebrett, blandemaskin.

Forbruk
Ca 1.2 kg / m² pr. 1 mm tykkelse.

Leveringsform
25 kg sekk.

Last ned

KEIM POROSAN®-TRASS-CEMENTPUSS
0-5 mm.
er en hydraulisk avbindende tørrmørtel basert på trass-sement, frostbestandig dolomittsand og tilslag.
Anvendelsesområde:
Brukes som påkast på underlag med lav eller ingen absorpsjon eller som  tynngrunning  hvis man er i tvil om vedheften er tilstrekkelig. Dekningsgraden skal ikke overskride 60%. Kan også benyttes som sperre- eller sokkelpuss under jorden og inntil 30 cm over jorden / gulvet. Benyttes i kombinasjon med Keim Porosan Tetningssvumme.

Tone
Grå

Påføring
Egnet verktøy er murskje, trebrett, blandemaskin.

Forbruk
Ca 5 kg / m² 

Leveringsform
25 kg sekk.

Last ned

KEIM POROSAN®-TETNINGSSVUMME / ISOLERINGSPUSS
er en hydrofobert tynnpuss, mineralsk på basis av sement, fin sand og tetningsmidler.
Anvendelsesområde:
Beregnet på tetting mot vannopptak mot mur under bakken, ut-og innvendig mot oppstigende fukt og pressende vann.

Tone
Grå

Påføring
Egnet verktøy er pensel, sparkel eller pussebrett.

Forbruk
Ca 4 kg / m²  pr. 2 mm tykkelse

Leveringsform
25 kg sekk.

Last ned

KEIM SECCOPOR®-FIN
0-0,6 mm.
Spesialpuss med spesielt god fukttransport og fuktreguleringsevne. Pussmørtel på kalksement basis med mineralske tilslagstoffer og spesielt poredannende tilsetninger i henhold til EN 998-1 mørtel kategori CS II.
Anvendelsesområde:
Til bruk i ikke værbelastende områder, hovedsakelig innendørs, for istandsettelse og hurtig uttørking av fuktbelastede vegger, særlig velegnet i fuktige kjellere, etter vannskader, i historiske og eldre bygninger osv.

Tone
Natur hvit

Påføring
Egnet verktøy er pussebrett, blandemaskin, fritfalds- eller tvangsblander og pussemaskin.

Forbruk
Ca. 1,4 kg / m² pr. mm puss tykkelse

Leveringsform
25 kg sekk.

Innhold
Kornstørrelse til 0,6 mm

Last ned

KEIM SECCOPOR®-GROV
0-2 mm.
Spesialpuss med spesielt god fukttransport og fuktighetskontrollevne. Pussmørtel på kalksement basis med mineralske tilslagstoffer og spesielt poredannende tilsetninger i henhold til EN 998-1 mørtel kategori CS II.
Anvendelsesområde:
Til bruk i ikke værbelastede områder, hovedsakelig innendørs, for istandsettelse og hurtig uttørking av fuktbelastede vegger, særlig velegnet i fuktige kjellere, etter vannskader, i historiske og eldre bygninger osv. Kan brukes på underlag med et lavt saltinnhold. Er det usikkerhet rundt mengden av salt bør en saltanalyse foretas.

Tone
Hvit

Påføring
Egnet verktøy er pussebrett, blandemaskin, fritfalds- eller tvangsblander og pussemaskin.

Forbruk
Ca. 1,4 kg / m² pr. mm puss tykkelse

Leveringsform
25 kg sekk.

Innhold
Kornstørrelse til 2 mm

Last ned

KEIM DEKERASJONSPUSS

STUCASOL
BRUKSKLAR, FARGESTABIL, LANG HOLDBARHET

KEIM Stucasol, den første solsilikatpuss i verden, setter nye standarder for farget puss. Den er meget holdbar, fargestabil og enkel å bruke.

Det benyttes kun mineralske pigmenter som innkapsles i bindemiddelet, og bindemiddelet er inkludert i den kjemiske forbindelsen med underlaget. Dermed er det verken bleking eller utvasking av fargepigmentene.

Les mer ↓

KEIM STUCASOL®
1, 2 eller 3 mm.

Bruksklar farget Sol-silikatpuss med spesiell kombinasjon av bindemidler.

Kan brukes på mineralske og organiske overflater, utendørs og innendørs

Tone
Natur hvit, KEIM Exclusiv fargepalett. Ingen fulltone nyanser

Påføring
Stålbrett.

Forbruk
K1 (1 mm) – ca. 1,3 kg/m2
K2 (2 mm) – ca. 3,0 kg/m2

K3 (3 mm) – ca. 3,6 kg/m2

Leveringsform
25 kg spann.

(Pall: 24 x 25 kg)

Last ned

KEIM STUCASOL®-FONDO
Silikatbasert silikatgrunner med fyllstoffer for etterfølgende pussing med KEIM Stucasol.

For et ensartet fargeuttrykk samt god vedheft for KEIM Stucasol puss på mineralske og organiske underlag, både innendørs og utendørs, spesielt på nye underlag, og hvor det ikke er planlagt å male etter påføring av sluttpussen.

one
Natur hvit, KEIM Exclusiv fargepalett. Ingen fulltone nyanser

Forbruk
Ca 0.25 kg/ m²

Leveringsform
18 kg spann.

(Pall: 24 x 18 kg)

Last ned

VELG RIKTIG PRODUKT

Vi ønsker å gjøre det enkelt og velge riktig maling for det underlaget som skal behndles. Vi har en rekke produkter som er spesielt tilpasset forskjellige underlag fra betong, puss, trevirke osv.

SPARKELMASSE

Send oss en melding om du har spørsmål.

Adresse

Professor Birkelands Vei 24C, 1081 Oslo
(inngang C14.)

Lager: (inngang C15)

Åpningstider

Mandag-torsdag kl. 07.00 – 15.30
Fredag                  kl. 07.00 –  14.00

Valg av riktige produkter og fremgangsmåte kan noen ganger være en utfordring.

 Vi kommer gjerne og ser på prosjekter der det er ønskelig med STS eller KEIM produkter.

Vi bistår med hjelp uansett hvor i landet.

Kontakt Rune Hagen.
Tlf: +47 95 44 88 44

Epost: rune(@)sts-surface.no
FØLG OSS PÅ
 

Kontakt oss

Send oss en tilbakemelding

Ring oss

+47 22 05 62 00