KEIM PUSSPRODUKTER

ESTETISKE STUKTURER OG OVERFLATER MED MINERALPUSS OG FARGE.

Det er KEIMs filosofi å utvikle mineralsk puss, tilpasset formålet. Puss som kan skape og forme bygg, samtidig som den kan løse bygningsmessige oppgaver og imøtekomme særlige krav og håndtere utfordringer. All puss fra KEIM er mineralsk, diffusjonsåpen og motstandsdyktig mot mekanisk belastning.

KEIM RENOVERING-OG TYNNPUSS

UNIVERSALPUSS.
RENOVERING OG HEFTEPUSS FOR ALLE OVERFLATER

Renoverings- og heftpussene fra KEIM er optimalisert til bruk på eksisterende pussflater som krever hel eller delvis renovering. KEIM Universalpuss, KEIM Universalpuss Fin og KEIM Turado kan brukes på alle bæredyktige underlag – mineralske som organiske, og produktene kan forarbeides etter behov, slik at ønsket resultat oppnås. Renoverings- og heftpuss fra KEIM kan anvendes i forbindelse med legging av vev i fasaden.

KEIM UNIVERSALPUSS 1.3 mm

Er en renovering- og fasadetynnpuss på kalksementbasis med tilslagstoffer og fiberarmering. Den er spenningssvak og har en ekstremt god vedheft. Pusskategori: CS III

Meget godt egnet til utsatte detaljer, på flater med lav eller ujevn absorpsjon samt flater med overflateskader som gir opphav til store tykkelsesforskjeller i mørtelen. Kan pusses ned til tilnærmet null tykkelse uten å svekkes, f.eks. sålebenker.

Anvendelsesområde:
Som en finpuss for renovering av bærekraftige gamle lag med maling, puss og sprekkdannelser. Delvis eller hele overflater. Kornstørrelse: 0 – 1,3 mm.

Tone
Naturlig.

Påføring
Egnet verktøy er stålbrett, murskje eller pussemaskin.

Forbruk
Ca. 1,1 kg/m² pr. 1 mm pusstykkelse

Leveringsform
25 kg sekk.

(Pall: 36 x 25 kg)

KEIM UNIVERSALPUSS 0.6 mm

Er en renovering- og fasadetynnpuss på kalksementbasis med tilslagstoffer og fiberarmering. Den er spenningssvak og har en ekstremt god vedheft. Pusskategori: CS III

Anvendelsesområde:
Som et sluttpuss til renovering av bæredyktige gamle underlag av maling, puss og sprekkdannelser. Delvis eller hele overflater. Kornstørrelser 0 – 0,6 mm

Tone
Hvit

Påføring
Egnet verktøy er stålbrett, murskje eller pussemaskin.

Forbruk
Ca. 1,2kg/m² pr. mm pusstykkelse

Leveringsform
20 kg sekk.

(Pall: 36 x 20 kg)

KEIM TURADO

For renovering og heftpuss på kalksementbasis til innendørs og utendørs bruk. Puss og mørtelgruppe CS II i h.t. EN 998-1. Spenningssvak, fiberarmert.

Anvendelsesområde:
Velegnet som sluttpuss til renovering av bæredyktige gamle maling og pusslag.  Lagtykkelse min. 3 mm opp til maks.12 mm.

Tone
Natur hvit.

Påføring
Egnet verktøy er stålbrett, filsebrett, blandemaskin og pussemaskin

Forbruk
Ca. 1,35 kg/m²/mm

Leveringsform
25 kg sekk.

(Pall: 36 x 25 kg)

KEIM KALKPUSS

KEIM RESTAURERINGSPUSS. (KALKPUSS)

Den naturlige hydrauliske kalkpuss har en flere tusen år gammel historie og er benyttet i mange kultursamfunn gjennom tidene. I dag anvendes den typisk til restaureringsformål, men har også vunnet interesse i det moderne, bærekraftige byggeri. KEIM NHL-kalkpuss har veldig fine forarbeidsegenskaper, med en avspent herding og positive egenskaper for inneklimaet.

KEIM NHL-KALKPUSS-0-3,0 mm

Tørrmørtel ihht. EN 998-1 basert på sand, hvit kalk, naturlig høyhydraulisk kalk og hydrauliske tilsetninger for bedre forarbeiding og vedheft.

Mørtel kategori CS II.

Brukes som grov- og sluttpuss innvendig og utvendig.

Passer for restaurering av historiske eiendommer.

Kornstørrelse: 0 – 3,0 mm.

Tone
Natur

Påføring
Egnet verktøy er murskje, brett og pussemaskin

Forbruk
Ca. 1,3 kg/m² pr. mm.

Leveringsform
25 kg sekk.

(Pall: 42 x 25 kg)

KEIM NHL-KALKPUSS-0-0,6 mm

Tørrmørtel ihht. EN 998-1 basert på sand, hvit kalk, naturlig høyhydraulisk kalk og hydrauliske tilsetninger for bedre forarbeiding og vedheft.

Mørtel kategori CS II.

Brukes som sluttpuss innvendig og utvendig.

Passer for restaurering av historiske eiendommer.

Kornstørrelse: 0 – 0,6 mm

Tone
Natur

Påføring
Egnet verktøy er murskje, brett og pussemaskin

Forbruk
Ca. 1,2 kg/m² pr. mm.

Leveringsform
25 kg sekk.

(Pall: 42 x 25 kg)

KEIM MINERASLK GRUN- OG SLUTTPUSS

PUSS TIL MINERASLKT UNDERLAG

Grunn- og sluttpuss til mineralske underlag med fine vanndampdiffusjonsegenskaper. Innvendig og utvendig, samt på steder med fukt. Tørrmørtel på kalk/sement-basis. Enkel å jobbe med.

KEIM STANDARDPUSS

Grunn- og sluttpuss til mineralske underlag med fine vanndampdiffusjonsegenskaper. Innvendig og utvendig, samt på steder med fukt. Tørrmørtel på kalk/sement-basis. Enkel å jobbe med.

Anvendelsesområde:
Brukes som grunn og dekkende puss utendørs og innendørs på steder med fukt.

Konrnstørrelse. 0 – 1,3 mm

Tone
Natur

Påføring
Egnet verktøy er murskje, brett, pussmaskin

Forbruk
Ca. 1,35 – 1,4 kg/m² pr. 1 mm pusslag

Leveringsform
25 kg sekk.

(Pall: 36 x 25 kg)

KEIM FUKTHÅNDTERING

KEIM SANERINGS- & FUKTHÅNDERING

Murverk som er gjennomvått av fukt og salt kjennetegnes ved adskillige skadesymptomer:

 Fuktutslag
 Saltutslag
 Puss- og malingsflassing

Slike skader skaper store problemer, særlig på historiske bygninger, i gammel byggemasse og i sokkelområder. Fukten vandrer inn i murverket, som suger fukten til seg som en svamp. Med fukten når vannoppløselige salter inn i bygget. Vannet fordamper og saltene utkrystalliseres. Trykket fra denne krystalliseringen medfører at puss og maling dyttes av. KEIM har flere systemer som håndterer fukt, tilpasset problemstillingen. Med KEIM Porosan Saneringspuss-system til fuktige og/eller saltinfiserte fasader kan det foretas en effektiv og holdbar sanering av skadde bygningsdeler. Systemet er vannavvisende og svært diffusjonsåpent. KEIM Porosan utmerker seg med det optimale porevolumet. Fukten ledes fra murverket og inn i pussen, der fordamper vannet, mens saltene lagres i de store porene. Pussen dyttes ikke av og puss-systemet forblir tørt og fritt for utblomstringer.

KEIM POROSAN®-TRASS NP

0-1,2 mm

Høyhydraulisk salt saneringspuss med trasskalk til bruk ved fuktig og saltholdig murverk utendørs og i enkelte tilfeller innendørs.

Anvendelsesområde:
Vannavvisende spesialpuss med store porer for ekstern og intern bruk for utbedring av saltskadede overflater over bakkenivå. Passer også til veggflater med høy fuktbelastning på bevaringsverdige bygninger, gamle bygninger, sokler, kjellere mm.

Tone
Grå

Påføring
Egnet verktøy er murskje, filsebrett, blandemaskin .

Forbruk
Ca. 1,1 kg / m² pr. 1 mm tykkelse

Leveringsform
25 kg sekk.

KEIM POROSAN®-TRASS HF

0-1,2 mm

Hurtigere avbindende saneringspuss basert på hvit sement, kalk og mineralske tilsetninger.

Anvendelsesområde:
Saneringspuss med hurtig herding for reparasjon av fuktige og saltbelastede overflater i kjellere, sokkelområder og på fasader over bakkenivå. Veldig velegnet for gamle og bevaringsverdige bygninger.

Tone
Hvit

Påføring
Egnet verktøy er murskje, trebrett, blandemaskin.

Forbruk
Ca 1.0 kg / m² pr. 1 mm tykkelse.

Leveringsform
25 kg sekk.

KEIM POROSAN®-UTJEVNINGSPUSS NP

0-4 mm

Høyhydraulisk trasskalkpuss til utjevning av hull og ujevnheter.

Anvendelsesområde:
Fungerer som utjevning av større ujevnheter og uregelmessigheter før bruk av Keim Porosan Trass Saneringspuss / offerpuss.

Tone
Grå

Påføring
Egnet verktøy er murskje, trebrett, blandemaskin.

Forbruk
Ca 1.2 kg / m² pr. 1 mm tykkelse.

Leveringsform
25 kg sekk.

KEIM POROSAN®-TRASS-CEMENTPUSS

0-5 mm

Hydraulisk avbindende tørrmørtel basert på trass-sement, frostbestandig dolomittsand og tilslag.

Anvendelsesområde:
Brukes som påkast på underlag med lav eller ingen absorpsjon eller som  tynngrunning  hvis man er i tvil om vedheften er tilstrekkelig. Dekningsgraden skal ikke overskride 60%. Kan også benyttes som sperre- eller sokkelpuss under jorden og inntil 30 cm over jorden / gulvet. Benyttes i kombinasjon med Keim Porosan Tetningssvumme.

Tone
Grå

Påføring
Egnet verktøy er murskje, trebrett, blandemaskin.

Forbruk
Ca 5 kg / m² 

Leveringsform
25 kg sekk.

KEIM POROSAN®-TETNINGSSVUMME

En mineralsk svumning på basis av sement, fin sand og tetningsmidler.

Anvendelsesområde:
Brukes med KEIM POROSAN-TRASS® SANERINGSPUSS-NP som et underlag som et vertikalt forsegling av bygninger, inne og ute mot stigende fuktighet eller pressende overflate, jord eller sivende vann.

Tone
Grå

Påføring
Egnet verktøy er pensel, sparkel eller pussebrett.

Forbruk
Ca 4 kg / m²  pr. 2 mm tykkelse

Leveringsform
25 kg sekk.

KEIM SECCOPOR®-FIN

0-0,6 mm

Spesialpuss med spesielt god fukttransport og fuktreguleringsevne. Pussmørtel på kalksement basis med mineralske tilslagstoffer og spesielt poredannende tilsetninger i henhold til EN 998-1 mørtel kategori CS II.

Anvendelsesområde:
Til bruk i ikke værbelastende områder, hovedsakelig innendørs, for istandsettelse og hurtig uttørking av fuktbelastede vegger, særlig velegnet i fuktige kjellere, etter vannskader, i historiske og eldre bygninger osv.

Tone
Natur hvit

Påføring
Egnet verktøy er pussebrett, blandemaskin, fritfalds- eller tvangsblander og pussemaskin.

Forbruk
Ca. 1,4 kg / m² pr. mm puss tykkelse

Leveringsform
25 kg sekk.

Innhold
Kornstørrelse til 0,6 mm

KEIM SECCOPOR®-GROV

0-2 mm

Spesialpuss med spesielt god fukttransport og fuktighetskontrollevne. Pussmørtel på kalksement basis med mineralske tilslagstoffer og spesielt poredannende tilsetninger i henhold til EN 998-1 mørtel kategori CS II.

Anvendelsesområde:
Til bruk i ikke værbelastede områder, hovedsakelig innendørs, for istandsettelse og hurtig uttørking av fuktbelastede vegger, særlig velegnet i fuktige kjellere, etter vannskader, i historiske og eldre bygninger osv. Kan brukes på underlag med et lavt saltinnhold. Er det usikkerhet rundt mengden av salt bør en saltanalyse foretas.

Tone
Hvit

Påføring
Egnet verktøy er pussebrett, blandemaskin, fritfalds- eller tvangsblander og pussemaskin.

Forbruk
Ca. 1,4 kg / m² pr. mm puss tykkelse

Leveringsform
25 kg sekk.

Innhold
Kornstørrelse til 2 mm

KEIM DEKERASJONSPUSS

KEIM STUCASOL
BRUKSKLAR, FARGESTABIL, LANG HOLDBARHET

KEIM Stucasol, den første solsilikatpuss i verden, setter nye standarder for farget puss. Den er meget holdbar, fargestabil og enkel å bruke.

Det benyttes kun mineralske pigmenter som innkapsles i bindemiddelet, og bindemiddelet er inkludert i den kjemiske forbindelsen med underlaget. Dermed er det verken bleking eller utvasking av fargepigmentene.

KEIM STUCASOL®

1, 2 eller 3 mm.

Bruksklar farget Sol-silikatpuss med spesiell kombinasjon av bindemidler. Kan brukes på mineralske og organiske overflater, utendørs og innendørs

Tone
Natur hvit, KEIM Exclusiv fargepalett. Ingen fulltone nyanser

Påføring
Stålbrett.

Forbruk
K1 (1 mm) – ca. 1,3 kg/m2
K2 (2 mm) – ca. 3,0 kg/m2

K3 (3 mm) – ca. 3,6 kg/m2

Leveringsform
25 kg spann.

(Pall: 24 x 25 kg)

KEIM STUCASOL®-FONDO

Silikatbasert silikatgrunner med fyllstoffer for etterfølgende pussing med KEIM Stucasol.

For et ensartet fargeuttrykk samt god vedheft for KEIM Stucasol puss på mineralske og organiske underlag, både innendørs og utendørs, spesielt på nye underlag, og hvor det ikke er planlagt å male etter påføring av sluttpussen.

Tone
Natur hvit, KEIM Exclusiv fargepalett. Ingen fulltone nyanser

Forbruk
Ca 0.25 kg/ m²

Leveringsform
18 kg spann.

(Pall: 24 x 18 kg)

Block
Om du ikke finner det du leter etter eller er usikker på hva du skal velge.
Ring oss!

+47 22 05 62 00

TA KONTAKT
Til kontaktskjema
FARGER
Til Keim fargepaletter
VIDEOER
Til Keim videoene
BROSJYRER
Til Keim og STS brosjyrer
NYE KURSDATOER
Til Keim og STS Kurs
Slide 1

KONTAKT OSS.

STS – Surface Treatment Systems AS
Professor Birkelands Vei 24C, 1081 Oslo

Telefon: +47 22 05 62 00
E-post: post@sts-surface.no

ÅPNINGSTIDER
Mandag-torsdag kl. 07.00 – 15.30
Fredag kl. 07.00 – 14.00

Slide 1

TRENGER DU BISTAND?

Hvilken type maling skal på de enkelte underlagene og hva må gjøres av forarbeider. Vi tar gjerne gratis befaring for råd og veiledning for våre kunder.

Kontakt: Rune Hagen

Tlf: +47 95 44 88 44
E-post: rune@sts-surface.no

Slide 1

Ved å melde deg på nyhetsbrevet er du sikret å få oppdateringer på nyheter, produkter, og annen informasjon som kan være til nytte. Kurs, seminar osv.