INNENDØRSPRODUKTER

Hvorfor velges silikatmalinger innendørs?

De egenskapene som særlig vektlegges ved valg av silikatmaling innendørs i dag er malingens egenskaper i forhold til brann, fukthåndtering og spesielle hygienekrav. Hygienekrav med tanke på mulighetene for spredning og vekst av mikroorganismer, samt krav til generelt inne- og arbeidsmiljø. Det er malingens mineralske oppbygning og den store diffusjonsåpenheten som gir forklaringen til egenskapene.

BROSJYRER INNVENDIG

Silikat inne Mycal Innostar

FOR INNVENDIGE TAK OG VEGGER

KEIM MYCAL®-TOP

En Innendørs silikatmaling som forhindrer mugg dannelse.

KEIM Mycal-Top er en spesialisert silikatmaling for innendørs bruk i.h.t. EN 13 300 (oppfyller også kravene i henhold til DIN 18363 avsnitt .4.1) for rom angrepet av mugg, eller der det er fare for det.

Les mer ↓

KEIM MYCAL®-TOP
Høy diffusjonsåpenhet og fuktregulerende egenskaper garanterer tørre vegger. Alkalisk depot hemmer dannelsen av næringsstoffer for mugg. Naturligvirkende antimikrobielle mineraler og fotokatalytiske aktive pigmenter reduserer usunne stoffer. 

Tone
Hvit og KEIM Exclusive fargekart

Påføring
Pensel, rull eller sprøytes.

Forbruk
Standardforbruk er 0,25 l / m² + ca. 0,02 l KEIM Special Fixative for to strøk.

Leveringsform
5 og 15 liter.

Last ned

KEIM ECOSIL®-ME

kan benyttes på alle mineralske underlag. Produktet har en fotokatalytisk virkning til forbedring av luftkvaliteten.

Les mer ↓

KEIM ECOSIL®-ME
er en allergivennlig veggmaling på silikatbasis med lysbestandig pigmenter til innendørs bruk.
Anvendelsesområde: Meget velegnet i bygningsområder med sterk belastning. Ikke brennbar. Kan umiddelbart anvendes på alle mineralske underlag og med KEIM innendørs- grunning, kan også brukes på tidligere organisk malte flater.

Er ikke tilsatt methylisothiasolinone (MI)

Tone
Hvit.
Over 200 standardfargenyanser iht. KEIM Palette-Exclusiv.

Påføring
Egnet verktøy er pensel, rulle eller sprøyte.

Forbruk
0,15 – 0,20 liter pr. m² pr.strøk

Leveringsform
5 liter og 15 liter spann.

(Pall: 24 x 15 liter / 70 x 5 liter)

Last ned

KEIM INTACT
er en universal utjevningsgrunning på silikatbasis til innendørs bruk. Korngradering 01 – 0,5 mm.
Anvendelsesområde: Egner seg som utjevningsgrunner eller utjevningstilsetning for KEIM Ecosil®-ME på ujevne underlag. F.eks. gamle underlag med krakeleringer og revner, underlaget med reparasjoner eller struktur- forskjeller. Keim Intact kan også brukes på glatte underlag der det er ønskelig med pusslignende utseende.

Tone
Hvit.
Kan blandes med tonet Keim Ecosil-ME

Påføring
Pensel.

Forbruk
Ca 0,20 liter pr. m² pr.strøk

Leveringsform
5 liter og 15 liter spann.

(Pall: 24 x 15 liter / 70 x 5 liter)

Last ned

KEIM OPTIL®

er en solsilikat som gir muligheten til bruk av sterke fargenyanser og er et resultat av den seneste utvikling av uorganisk lysekte pigmentering og bindemiddelsteknologi. I et par av fargene med høyest fargeintensitet har det vært nødvendig med en mindre tilsetning av organisk pigmentering. Optil kan males på organiske malinger.

Les mer ↓

KEIM OPTIL®
er en bruksklar sol-sikatmaling for innendørs bruk i henhold til DIN EN 13 300.
Branntestet og godkjent av svensk test- og forskningsinstitutt.
Anvendelsesområde: Paasser for alle vanlige innervegg og takflater. KEIM OPTIL® er egnet der det stilles spesielle krav til intensiteten og utseendet på fargen.

Overflater med saltutslag, lakkerte overflater, tre og plast samt kunststofftapet er ikke egnede underlag.

Er ikke tilsatt methylisothiasolinone (MI)

Tone
Hvit.
Over 300 standardfargenyanser iht. KEIM Palette-exclusiv og og KEIM-Avantgarde (inkludert monokrome nyanser).

Påføring
Egnet verktøy er pensel, rulle eller sprøyte.

Forbruk
Ca 0,15 liter pr. m².

Leveringsform
5 liter og 15 liter spann. Monokrom farger også i 1 liter.

(Pall: 24 x 15 liter / 70 x 5 liter)

KEIM INNTOP®

er en rimeligere løsning for maling av vegger og tak innvendig. KEIM Innotop er egnet både som ny maling og som renoveringsmaling i private hjem og i næringslokaler.

Les mer ↓

KEIM INNOTOP®
er en solsilikatmaling till innvendig bruk.
Anvendelsesområde:
Er beregnet for maling av vanlige tak og vegger innvendig.

Er ikke tilsatt methylisothiasolinone (MI)

Tone
Hvit.
Over 300 standardfargenyanser iht. KEIM Palette-exclusiv

Påføring
Egnet verktøy er pensel, rulle eller sprøyte.

Forbruk
Ca 125 – 150 ml pr. m². pr. strøk

Leveringsform
12,5 liter spann

Last ned

KEIM INNOSTAR®

er egnet for alle konvensjonelle innvendige vegg- og takflater. Egnet for både nye flater og til renovering av malte overflater i både hjem og bedrifter.

Les mer ↓

KEIM INNOSTAR®
er en høykvalitets solsilikatmaling for innendørs bruk, som i henhold til DIN EN 13 300 sikrer et sunt inneklima (oppfyller også kravene i henhold til DIN 18363 avsnitt 2.4.1, silikatdispersjonsmaling). Dekker meget godt og meget lavt forbruk.
Anvendelsesområde:
Er beregnet for maling av tak og vegger innvendig.

Tone
Hvit.
Standard fargenyanser i henhold til KEIM Pelette-exclusiv

Påføring
Egnet verktøy er pensel, rulle eller sprøyte.

Forbruk
På glatter overflater ca 0,125 liter pr. m². pr. strøk

Leveringsform
5 og 12,5 liter spann

FOR INNVENDIGE TREVIRKE

KEIM LIGNOSIL®-INCO

er et spesialprodukt for innvendig behandling av treflater. Dette gjelder også ulike typer trefiberplater. Keim Lignosil Inco kan tynnes med Keim Lignosil Inco-DL, som er malingens bindemiddel. Slik kan det oppnås meget lette fargesettinger av treverket. I alle blandingsforhold opprettholdes treverkets naturlige egenskaper.

Les mer ↓

KEIM LIGNOSIL®-INCO
er en maling for trevirke for innendørs bruk. Fra laserende til dekkende utssende.

Produktet er testet for skadelige stoffer og diffusjonåpenhet og har samme hygroskopiske egenskaper (absorberer vanndamp) som tre, og bidrar dermed til et naturlig og behagelig romklima.

Tone
Hvit.
KEIM Palette-exclusiv eller på forespørsel.

Påføring
Egnet verktøy er pensel, rulle eller høytrykk.

Forbruk
Ca 0,11 liter pr. m². pr. strøk

Leveringsform
2,5 liter, 5 liter, og 20 liter spann.

KEIM LIGNOSIL®-INCO-DL

er en fortynner til Keim Lignosil®-Inco. Dekkevne avhenger av blandigsforholdene med Keim Lignosil®-Inco-DL

Normalt ligger blandingsforholdet fra 1 : 1 til 1 : 20 (Inco : Inco-DL).

Tone
Farveløs

Påføring
Egnet verktøy er høytrykk, pensel eller rulle.

Forbruk
Ca 0,11 liter pr. m². pr. strøk

Leveringsform
5 liter og 20 liter spann.

Last ned

KEIM LIGNOSIL® SCUDO
er en fargeløs spesialgrunning som blokkerer gjennomslag av misfarging av treingredienser.

KEIM LIGNOSIL®-SCUDO kan brukes som grunning eller mellomstryking innendørs og  utendørs .

Tone
Farveløs

Påføring
Rulle.

Forbruk
Som middels stryking ca. 0,1 liter / m2, avhengig av overflatestruktur.

Leveringsform
2,5 liter og 5 liters spann

Last ned

INNVENDIG KALKMALING

KEIM ATHENIT®-SYSTEM
er et system med en rekke produkter til kalkbehandling av vegger innendørs. KEIMs kalkfarger er ikke avsmittende. KEIM Athenit er uten syntetiske bindemidler, gir lysende farger i klassisk kalkglans, er diffusjonsåpen, miljøvennlig og bakteriedrepende. Keim Athenit er basert på ren, lesket kalk lagret i minst 3 år, og rent hvitt gresk marmormel.

FORDELER:
· Uten tilsetning av syntetiske bindemidler
· Farger i klassisk kalkglans
· Diffusjonsåpen
· Miljøvennlig
· Bakteriedrepende

KEIM ATHENIT®-LUCENTE

Bruksklar kalkfarge til innendørs bruk. Ingen tilsetning av syntetiske bindemidler eller titandioxid, noe som gir den klassiske kalkglanseffekten med halvtransparent utseende som ekte kalkfarge.

Les mer ↓

Tone
Kalkhvit og nesten som KEIM-paletten exclusive ihht. teknisk datablad. Toning med KEIM Athenit-coloranti opp til 50%.

Påføring
Pensel, og airless-sprøyte.

Forbruk
To strøk ca. 0,30 kg/m²

Leveringsform
24 kg spann.

(Pall: 24 x 24)

Last ned

KEIM KALKVANN

For grunning og fortynnende til KEIM Athenit-produkter- Spesielt til forfiksering eller ved laserende behandlig.

Leveringsform
5 Liter og 20 Liter dunk.

(Pall: 24 x 20 L / 96 x 5 Liter)

Last ned

KEIM ATHENIT®-FORTE

Bruksklar kalkfarge til innendørs bruk med tilsetning av titandioxid, noe som gir en særdeles god dekkevne. Ingen tilsetning av syntetsike bindemidler.

Les mer ↓

Tone
Kalkhvit og nesten som KEIM-paletten exclusive  ihht. teknisk datablad. Toning med KEIM Athenit-coloranti opp til 50%.

Påføring
Pensel.

Forbruk
To strøkr ca. 0,35 kg/m²

Leveringsform
24 kg spann.

(Pall: 24 x 24 kg)

Last ned

KEIM KALKVANN

For grunning og fortynnende til KEIM Athenit-produkter- Spesielt til forfiksering eller ved laserende behandlig.

Leveringsform
5 Liter og 20 Liter dunk.

(Pall: 24 x 20 L / 96 x 5 Liter)

Last ned

KEIM ATHENIT®-FONDO

Bruksklar grunningskalkfarge til innendørs bruk med lett slemmende og utjevnende konsistens til vanskelige underlag og som vedheft. Uten tilsetning av syntetiske bindemidler.

Les mer ↓

Tone
Hvit

Påføring
Egnet verktøy er kalkpensel, rulle.

Forbruk
Til grunning ca. 0,40 kg pr.m²

Leveringsform
24 kg spann.

(Pall: 24 x 24 kg)

Last ned

KEIM ATHENIT®-LUCENTE

For grunning og fortynnende til KEIM Athenit-produkter- Spesielt til forfiksering eller ved laserende behandlig.

Leveringsform
5 Liter og 20 Liter dunk.

(Pall: 24 x 20 L / 96 x 5 Liter)

Last ned

KEIM ATHENIT®-COLORANTI

Fargepigmenter til Keim Athenit-produkter og for toning av KEIM Athenit-produkter og for maling av oppgaver på små flater i områder uten mekanisk belastning. Uten tilsetning av syntetiske bindemidler.

Les mer ↓

Tone
A 10 (nikkeltitangul), A 20 (oxidgul), A 30 (oxidorange), A 40 (oxidrød), A 50 (umbragrøn), A 60 (koboltgrøn), A 70 (turkis), A 80 (blå), A 90 (oxidsort)

Leveringsform
1 kg spann.

KEIM ROMANIT®-SYSTEM
utmerker seg ved bruk av kalk, som har blitt lagret i minst 3 år, med bindemiddel og tilsetning av råvarer i den reneste form.

FORDELER:
· Egnet for innendørs og utendørs bruk
· Farger i klassisk kalkglans
· Diffusjonsåpen
· Miljøvennlig
· Bakteriedrepende

KEIM ROMANIT®-KALKFARGE

Bruksklar kalkmaling på grunnlag av kulekalk for utendørs og innendørs bruk. Egnet for bruk i alternativ boligbygging, spesielt på kalkpuss, kalksementpuss, absorberende naturstein og gamle mineralmalinger. Gulner ikke å dekker godt.

Les mer ↓

Tone
Hvit og nesten som fargenyanser i KEIM-paletten eksklusiv (unntatt 9122, 9123, 9162, 9166, 9182, 9200, 9402, 9482, 9541)

Påføring
Pensel, rulle og airless-sprøyte.

Forbruk
For to strøk ca. 0,35 kg /m²

Leveringsform
5 kg og 20 kg bøtte
(Pall: 24 x 20 kg / 70 x 5 kg

Last ned

KEIM ROMANIT® SLEMME TILSETNING

Mineralsk slemmetilsetning til slemmende og/ eller strukturutjevnende behandling.

Tone
Lysegrå

Leveringsform
Leveringsform 5 kg og 20 kg spann

KEIM ROMANIT® FULLTONEFARGER

Bruksklar kalkmaling for utendørs og innendørs bruk basert på kulekalk. Egnet for bruk i restaurering og alternativ boligbygging, spesielt på kalkpuss, kalksementpuss, absorberende naturstein og gamle mineralmaling. Gulner ikke og dekker godt.

KEIM ROMANIT® FULLTONEFARGE egner seg også som tonefarger i et system med KEIM-Romanit kalkfarge.

Les mer ↓

Tone
R 10 (nikkel gul), R 20 (oksyd gul), R 30 (oksyd oransje), R 40 (oksyd rød), R 50 (paraplygrønn), R 60 (koboltgrønn), R 70 (turkis), R 80 (blå), R 90 (oksyd svart)

Påføring
Pensel, rulle og airless-sprøyte.

Forbruk
To strøkr ca. 0,35 kg/m²

Leveringsform
1 kg, 5 kg og 20 kg bøtte
(Pall: 24 x 20 kg / 70 x 5 kg)

Last ned

KEIM ROMANIT® SLEMME TILSETNING

Mineralsk slemmetilsetning til slemmende og/ eller strukturutjevnende behandling.

Tone
Lysegrå

Leveringsform
Leveringsform 5 kg og 20 kg spann

VELG RIKTIG PRODUKT

Vi ønsker å gjøre det enkelt og velge riktig maling for det underlaget som skal behndles. Vi har en rekke produkter som er spesielt tilpasset forskjellige underlag fra betong, puss, trevirke osv.

SPARKELMASSE

Send oss en melding om du har spørsmål.

Adresse

Professor Birkelands Vei 24C, 1081 Oslo
(inngang C14.)

Lager: (inngang C15)

Åpningstider

Mandag-torsdag kl. 07.00 – 15.30
Fredag                  kl. 07.00 –  14.00

Valg av riktige produkter og fremgangsmåte kan noen ganger være en utfordring.

 Vi kommer gjerne og ser på prosjekter der det er ønskelig med STS eller KEIM produkter.

Vi bistår med hjelp uansett hvor i landet.

Kontakt Rune Hagen.
Tlf: +47 95 44 88 44

Epost: rune(@)sts-surface.no
FØLG OSS PÅ
 

Kontakt oss

Send oss en tilbakemelding

Ring oss

+47 22 05 62 00